Nowe rozporządzenie dot. m.in. etykiet produktów

www.sxc.hu

Dnia 13 grudnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Rozporządzenie to wprowadza regulacje mające umożliwić konsumentom podejmowanie bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety. A zmienia się dużo…

Cel ten będzie osiągnięty za pomocą dwóch środków – po pierwsze przez zobowiązanie producentów żywności do zamieszczania na etykietach obszerniejszych i bardziej precyzyjnych informacji dotyczących ich składu i pochodzenia, po drugie zaś przez wprowadzenie szczegółowych zasad mających na celu zwiększenie czytelności etykiet (określenie wielkości czcionek, wprowadzenie zasad wyróżniania poszczególnych informacji itp.). Rozporządzenie reguluje ponadto zasady sprzedaży żywności na odległość.

Jakie informacje będą teraz obowiązkowo zamieszczane na etykietach?

Przede wszystkim:

- informacje o wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczów nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli;

- nazwy wszystkich substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji muszą być podkreślone na opakowaniu za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego się od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła;

- obowiązkowe określenie miejsca pochodzenia (obecnie m.in. w przypadku wołowiny, ryb, oliwy z oliwek, miodu, owoców i warzyw; na mocy rozporządzenia obowiązek ten będzie dotyczył również mięsa ze świń, owiec, kóz oraz drobiu);

- wymóg podawania miejsca pochodzenia podstawowego składnika produktu w sytuacji, gdy podany jest kraj lub miejsce pochodzenia danego produktu i nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia podstawowego składnika;

- obowiązek podawania w przypadku produktów, które mogą sprawiać wrażenie, że stanowią jeden kawałek mięsa lub ryby, dodatkowych informacji – „z połączenia kawałków mięsa” lub „z połączenia kawałków ryby”;

- wymóg podawania konkretnej rośliny, z której pochodzi olej lub tłuszcz stosowany jako składnik w produkcie (dotychczas dopuszczalne było podawanie w wykazie składników nazwy kategorii, np. „olej roślinny”);

- podawanie w przypadku zamrożonego mięsa, wyrobów mięsnych i nieprzetworzonych produktów rybołówstwa daty zamrożenia lub daty pierwszego zamrożenia;

- wskazanie w nazwie produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów rybołówstwa zawierających dodatek białka z różnych źródeł zwierzęcych, informacji o obecności tych białek i ich pochodzeniu.

Z kwestii „technicznych” uregulowanych nowym rozporządzeniem, można wskazać określenie minimalnej wielkości czcionek oraz zasadę, zgodnie z którą informacje obowiązkowe na temat żywności muszą być nieusuwalne, nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane innymi nadrukami i ilustracjami.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od 13 grudnia 2014 r., z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit l) dotyczącego wprowadzenia informacji o wartości odżywczej produktu, który stosuje się od dnia 13 grudnia 2016 r. i części B załącznika VI dotyczącej znakowania mięsa mielonego, którą stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Autor: Kamila Koszewicz, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.