Nowa rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG)

www.sxc.hu

Planujesz podjęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna? Zwróć uwagę na zmienione przepisy! Od dzisiaj (1 lipca) dotychczasowe poradniki, podpowiadające co i gdzie należy zrobić, w dużej części stracą aktualność. Wizyta w urzędzie może zatem skończyć się niespodzianką. Ale spokojnie – zmiany idą raczej w dobrym kierunku.

Rozpoczynające się właśnie stopniowe przenoszenie gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej do tzw. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), za której prowadzenie odpowiada Ministerstwo Gospodarki, wymusiło m.in. zmiany stosowanego wniosku rejestracyjnego.

Podstawową formą składania wniosku ma być od teraz wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-administracja). Na szczęście, biorąc pod uwagę fakt, że e-PUAP jest narzędziem dopiero wdrażanym, nie zrezygnowano z tradycyjnego, papierowego, sposobu składania wniosków o wpis do Ewidencji.

Dotychczas obowiązujący wniosek EDG-1 od dzisiaj przestaje obowiązywać. Jedynym poprawnym wzorem jest teraz wniosek CEIDG-1. Nowy formularz można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki, w tym samym miejscu opublikowano również szczegółową instrukcję jego uzupełniania. Istotną zmianą proceduralną jest możliwość złożenia wniosku osobiście lub listem poleconym (podpis poświadcza notariusz) do dowolnego urzędu gminy (miasta) – nie obowiązuje już właściwość urzędu miejsca zamieszkania.

W tym miejscu warto ogólnie „przedstawić” nową Ewidencję:

1. zgodnie z nazwą, Ewidencja będzie teraz centralna, co oznacza, że w jednej bazie znajdą się przedsiębiorcy z całego kraju (podobnie jak w KRS), a nie tylko z obszaru jednej gminy, jak dotychczas,

2. CEIDG w pełni będzie realizowała zasadę „jednego okienka” – wniosek składany do urzędu zastępuje wniosek do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego i naczelnika urzędu skarbowego,

3. wkrótce dostęp do CEIDG (czyli do krajowej bazy osób prowadzących działalność gospodarczą) będzie możliwy on-line – obecnie podobne rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do KRS (http://krs.ms.gov.pl). Wgląd do CEIDG ma być jednak bardziej rozbudowany, oferując np. informację o aktualizacjach danych, koncesjach itd.,

4. od 2012 r. w ramach CEIDG ma zacząć działać e-rejestr pełnomocnictw – zgłoszenie do CEIDG udzielonego pełnomocnictwa wyłączy konieczność składania go każdorazowo w wersji papierowej i – według zapowiedzi – nie będzie już wymagane tak częste opłacanie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa,

5. wpis do CEIDG będzie bezpłatny.

Tomasz Wróblewski, konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Nowa rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG) :

  1. [...] pisaliśmy o zmianach dotyczących rejestracji działalności gospodarczej oraz ułatwień dla przedsiębiorców, o które pokusił się ustawodawca. Nie są to jednak jedyne [...]