Nieodpłatny transport oferowany pracownikom nie stanowi dla nich przychodu opodatkowanego PIT

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować o sukcesie jaki odniósł zespół Kancelarii Olesiński & Wspólnicy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sporze dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnego transportu oferowanego pracownikom.

Istota sporu sprowadzała się do tego czy w sytuacji, w której pracodawca zaoferuje swoim pracownikom bezpłatny transport do miejsca pracy, pracownicy z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy w istocie skorzystali z oferty pracodawcy.

W przypadku naszego Klienta organ kontroli skarbowej przeprowadził postępowanie kontrolne, w wyniku którego ustalił, że pracownicy mieli możliwość korzystania z nieodpłatnego transportu organizowanego przez pracodawcę. Nasz Klient ponosił ryczałtowe opłaty za nabyte usługi transportowe, niezależne od liczby przetransportowanych osób i nie posiadał wiedzy, którzy z jego pracowników rzeczywiście korzystali z transportu.

W toku postępowania również organowi nie udało się ustalić, którzy z pracowników w istocie korzystali z transportu. Mimo to w jego ocenie już samo zaoferowanie pracownikom możliwości skorzystania z transportu generuje po ich stronie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W ocenie sądu nie można mówić o powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji w której nie można stwierdzić, który pracownik i w jakim wymiarze rzeczywiście otrzymał nieodpłatne świadczenie. Z tego względu, bez ustalenia konkretnych pracowników, którzy skorzystali z darmowych przejazdów nie ma również podstaw do wydawania decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika. W ocenie sądu w przypadku nieodpłatnego transportu pracowników nie można też zastosować wprost tez płynących z uchwały NSA w sprawie pakietów medycznych.

Więcej informacji:
Justyna Korycka, Adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu,
Konrad Misiewicz, Konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi:

Możliwość komentowania jest wyłączona.