Nie korzystasz z e-faktur, to płać!

www.sxc.hu

Coraz częściej przedsiębiorcy posługują się fakturami w formie elektronicznej czyli tzw. e-fakturami, co stanowi z pewnością duże uproszczenie w obrocie dokumentami.

Z drugiej jednak strony wymogi techniczne uprawniające do posługiwania się e-fakturami tj. zapewnienie autentyczności i integralności faktur – w praktyce konieczność stosowania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu lub systemu elektronicznej wymiany danych EDI, sprawiają, że część z przedsiębiorców nie jest w stanie tych wymogów zrealizować.Dlatego też stosowanie e-faktur to uprawnienie, a nie obowiązek przedsiębiorców.

Co więcej, podstawowym wymogiem warunkującym posługiwanie się e-fakturami jest uprzednia akceptacja takiego sposobu przez obie strony. Co się natomiast dzieje, jeśli takiej akceptacji brak?

Coraz częściej spotykamy się z niepokojącą praktyką obciążania kontrahentów, którzy nie wyrazili akceptacji na otrzymywanie e-faktur, kosztami za wystawienie i dostarczenie faktury w formie tradycyjnej. Dodatkowo takie opłaty często zakamuflowane są pod mylącymi nazwami, mogącymi wprowadzić w błąd np. „opłata ekologiczna”.

Pobieranie opłaty za papierową wersję faktury nie znajduje podstawy prawnej. Co więcej dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania wskazuje wprost, że pomimo stosowania e-faktur „obciążanie administracyjne związane z fakturowaniem papierowym nie powinno się zwiększyć”.

Brak wystawienia faktury pomimo prawnego obowiązku stanowi natomiast przestępstwo skarbowe określone art. 62 kks. Obowiązek wystawienia faktury wynika bezpośrednio z art. 87 § 1 Ordynacji Podatkowej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód obowiązani są – na żądanie kupującego lub usługobiorcy – wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W konsekwencji przedsiębiorca uzależniający wystawienie i przesłanie faktury od jakiejkolwiek opłaty naraża się na ryzyko poniesienia takiej odpowiedzialności.

Tym samym w przypadku braku akceptacji na wystawianie e-faktur, uzależnienie wystawienia faktury od pobierania opłaty stanowi nadużycie.

Wprowadzenie systemu fakturowania elektronicznego nie jest obowiązkiem prawnym, jest jedynie uprawnieniem, z którego można skorzystać lub nie.

Tym bardziej więc obciążanie kontrahenta dodatkowymi opłatami za fakturę papierową, nawet jeśli przyświeca temu proekologiczna idea, jest środkiem zbyt daleko idącym.

Autor: Zofia Brylińska, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.