Minister Finansów poprawia błędy w VAT

http://www.sxc.hu/photo/504872

Od początku tego roku podatnicy mieli – jak się obecnie okazało – uzasadnione wątpliwości czy dokonując transakcji, których przedmiotem były udziały (np. sprzedając udziały lub pośrednicząc w takiej sprzedaży) są zobowiązani do odprowadzenia VAT. Przy okazji zmiany katalogu usług zwolnionych z VAT, uchylono bowiem zwolnienie w zakresie usług, w tym pośrednictwa, których przedmiotem były udziały.

Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2010 r. usługi, których przedmiotem były udziały, były zwolnione z VAT, co było zgodne z Dyrektywą VAT 112.

Uwzględniając, iż przepisy Dyrektywy wskazują, że zwolnione z VAT są m. in. usługi, łącznie z pośrednictwem, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, nikt nie miał wątpliwości, że zmiana ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać z początkiem tego roku, narusza prawo unijne.

Więcej na temat tych zmian pisałam w Newsletterze Kancelarii z dnia 10 lutego 2011 r.

Dzisiaj już wiem, że prawodawca uświadomił sobie swój błąd i czym prędzej postanowił go poprawić. Okazja nadarzyła się przy okazji nowelizacji tzw. rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Z aktualnego brzmienia tego rozporządzenia wynika, że zwolnione są usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną (z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi).

Powyższa regulacja jest bardzo korzystna dla podatników. Pomimo zamieszania, które z początkiem tego roku wywołała nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie, uważam, że „lepiej późno niż wcale”… Ponadto Minister Finansów chcąc zrekompensować podatnikom swoją „wpadkę” w rozporządzeniu zmieniającym tzw. rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT przewidział możliwość korzystania ze zwolnienia również w odniesieniu do usług, których przedmiotem były udziały, a które były wykonywane w okresie od 1 stycznia 2011 r.

Zatem wszyscy podatnicy, którzy z początkiem tego roku nie zauważyli pomyłki ustawodawcy lub zidentyfikowali ją, ale zdecydowali się nadal korzystać ze stawki VAT zw., licząc się z ewentualnym sporem z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej, mogą teraz spać spokojnie. Ich rozliczenia w powyższym zakresie nie powinny być kwestionowane. Najnowsza nowelizacja potwierdza, że od początku tego roku, mimo wyłączenia w ustawie o VAT zwolnienia w zakresie transakcji, których przedmiotem są udziały, podatnicy mogli stosować stawkę VAT zw.

Chociaż finał powyższej historii jest pomyślny dla podatników, to pozostaje pewien niesmak. Zmieniając tak  drażliwą społecznie dziedzinę prawa jak podatki, nie zaszkodziłoby trochę więcej rozwagi i jak okazuje się po raz kolejny – trochę mniej pośpiechu. Nie jest wykluczone, że zamieszanie w zakresie opodatkowania VAT transakcji, których przedmiotem są udziały spowoduje, że niektórzy podatnicy będą jeszcze przez pewien czas stosować do takich usług stawkę podstawową VAT. W praktyce pewnie wielu podatników niepotrzebnie zostało narażonych na wątpliwości odnośnie sposobu opodatkowania transakcji, których przedmiotem były udziały, a tym bardziej uciążliwe korekty VAT.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.