Metoda memoriału – korzystny wyrok

www.sxc.hu

Z satysfakcją informujemy udało nam się uzyskać dla jednego z naszych Klientów prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej korzystny wyrok w sprawie toczącej się przed WSA we Wrocławiu ze skargi na interpretację indywidualną w zakresie stosowania tzw. metody memoriału.

Przedmiotem sporu było ustalenie, czy prawidłowe jest stosowanie metody memoriału przy ustalaniu momentu poniesienia kosztów inwestycyjnych dla celów obliczania wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, w tym opłat z tytułu leasingu finansowego środków trwałych.

Sąd, opowiadając się za dokonaną przez nas wykładnią przepisów strefowych, uchylił w całości niekorzystną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wskazując w ustnym uzasadnieniu, że:

- przepisy rozporządzeń strefowych służą m.in. stosowaniu zwolnienia z CIT, a zatem powinny być interpretowane spójnie z przepisami ustawy o CIT;
- zgodnie z przepisami o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych;
- w związku z powyższym również moment poniesienia kosztów inwestycji dla celów obliczania wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną powinien być ustalany według dnia, na który koszty te ujmowane są w księgach rachunkowych.

Choć spór się może wydawać czysto akademicki to jednak stosowanie metody memoriałowej w szczególnych okolicznościach może być dużo bardziej korzystne.
Przede wszystkim należy pamiętać, że dla celów ustalenia limitu dopuszczalnej pomocy publicznej koszty inwestycji kwalifikujące do objęcia pomocą publiczną podlegają tzw. dyskontowaniu.
Biorąc pod uwagę, iż zwykle memoriałowo koszt jest ponoszony wcześniej aniżeli wydatkowany kasowo, dyskontowanie na moment uzyskania zezwolenia przez krótszy okres daje wynik korzystniejszy (wyższy limit).

Ponadto, w przypadku metody memoriałowej, dużo korzystniejsze staje się rozliczenie umów leasingowych. W przypadku metody kasowej wartość początkowa staje się kosztem sukcesywnie tj. w miarę wydatkowania poszczególnych rat. Uznanie za właściwą metody memoriałowej skutkowałoby możliwością rozpoznania wartości początkowej leasingowanych środków trwałych już w momencie jej ujęcia w księgach rachunkowych.

Autorzy:

Tomasz Gałka, doradca podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu

Katarzyna Czekajło, konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.