Mapa strony

Mapa strony

Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy bytu przedsiębiorstwa – część 3
Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy istnienia przedsiębiorstwa – Część 2
Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy istnienia przedsiębiorstwa – Część 1
Jakie będą skutki konwencji MLI?
Prokurator ochroni sygnalistów
Nowe znaki towarowe – nowe możliwości
Wypowiedzenie zmieniające tylko po konsultacjach ze związkami?
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji TP – od kiedy?
Ostateczna wersja wzoru CBC-P
Zestawy towarów pod ściślejszym nadzorem
Nadchodzi kolejna reforma emerytalna – część 2
Nadchodzi kolejna reforma emerytalna – część 1
Komitety audytu: KNF i Ministerstwo Finansów wyjaśniają
Rozporządzenie TP niebawem wejdzie w życie
Sygnalista czy donosiciel czyli po co nam whistleblowing?
Czy pracodawca musi przemówić w języku obcym? – cz. 2
Czy pracodawca musi przemówić w języku obcym? – cz. 1
Outsourcing pracowniczy a ZUS
Nowe, a jednak stare przepisy, czyli UPO z USA
U Emitentów znów pod górkę – część 2
Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej wystarczy?
U Emitentów znów pod górkę – część 1
Zamknięcie zakładu, a przeniesienie – nowa definicja, nowe problemy
CIT-TP i PIT-TP – typowanie do kontroli podatkowej
Od dziś łatwiejsze dochodzenie roszczeń
Konfiskata rozszerzona – przepadek z przestępstwa może objąć również przedsiębiorstwo
100 zmian dla firm – pakiet wierzycielski
18 miesięcy i co dalej? Zmiany w pracy tymczasowej
Zmieniamy się!
Koniec „małych wezwań” na akcje
Czy trzeba o tym raportować?
Kara więzienia za wyłudzenia VAT już obowiązuje
Nowe regulacje prawa konkurencji na rynku spożywczym
Od nowego roku łatwiejsza wycinka drzew i krzewów
Badania i rozwój – nowa ulga B+R
Czy to PIT? Czy to składka ZUS? Nie! To Superpodatek. Nadchodzi rewolucja podatkowa
Nowa opłata obciążająca emitentów za koszty nadzoru
„Jak żyć z… JPK” – zapraszamy na webinarium!
Przetwarzasz dane osobowe? Dostałeś niepokojącego e-maila? Zachowaj ostrożność!
Nowe wytyczne dotyczące zapewnienia neutralności sieci
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika – jak długo (od)czekać?
15% CIT już od 1 stycznia 2017r.
Podatniku, dlaczego dokonujesz wymiany udziałów?
Informacje poufne po nowemu – jak się odnaleźć?
Czy wypowiedzenia zmieniające mogą być zwolnieniami grupowymi?
Spory o exit fee
Pracodawca ma prawo kontrolować korespondencję służbową pracownika
„Proszę zapłacić zaległy podatek…” – czyli nowy sposób komunikacji Urzędów Skarbowych z Podatnikami
Obowiązki związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich wkrótce obejmą polskich przedsiębiorców
Zgoda na marketing bezpośredni w świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego
Ograniczenia w obrocie nie tylko nieruchomościami rolnymi
Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – kolejne wzmocnienie modelu ochrony konsumentów
Wygrana O&W przed WSA: kilka zezwoleń – jedna ewidencja
Cz. I. Definicja dokumentu w kodeksie cywilnym od września
Kluczowa zmiana systemu rejestracji znaków towarowych
Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowy od 1 lipca 2016 roku tylko dla dużych przedsiębiorców?
Prospekty emisyjne teraz także elektronicznie w KNF
Związki zawodowe otwarte dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
Jednolity Plik Kontrolny – usprawnienie kontroli czy uciążliwy obowiązek dla podatników?
Prawo do „cyfrowego” spadku – „dobra wirtualne” po śmierci użytkownika
Gdzie kończy się granica odpowiedzialności inwestora?
Podatek bankowy nie tylko dla banków – którzy przedsiębiorcy zapłacą 25 marca?
Kary dla emitentów, zarządów i rad nadzorczych jednak niższe?
Korekty cen transferowych – co proponuje Minister Finansów
Czy krajowy dystrybutor światowej marki może pozwać konkurentów podrabiających oznaczone znakiem towarowym produkty?
Platforma ODR uruchomiona, a rozwiązanie sporu z polskim przedsiębiorcą wciąż niemożliwe
Kongres prawników spółek zrzeszonych w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych
E-sklepy do opodatkowania?
Brak obowiązku prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Zmiany w stawkach odsetek od zaległości podatkowych
Prawo w służbie wynalazcom – nowe możliwości dla start-upów technologicznych
Zapowiadana stawka minimalna na zleceniu coraz bardziej realna
Nowy ustrój rolny – kto, kiedy i na jakich warunkach może nabyć nieruchomość rolną?
Nowy obowiązek informacyjny sprzedawców i usługodawców internetowych wobec konsumentów – platforma ODR
Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Rewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych
Optymalizacja konwersji, czyli jak skuteczniej działać w sieci i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy
To już rok! Ustawa o prawach konsumenta obchodzi pierwsze urodziny
Podwójna ochrona bez ryzyka? O nowelizacji prawa własności przemysłowej
Kupił, użył, odstąpił – czyli o możliwości pociągnięcia konsumenta do odpowiedzialności za zużycie zwracanej rzeczy
Sankcja podwojonej stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe – niejasna praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Już od 1 stycznia 2016 r. podatnicy zaoszczędzą na opłacie skarbowej
Wyzdrowiałeś wcześniej? Uważaj zanim „skrócisz” sobie zwolnienie lekarskie!
Wniosek o informację publiczną w folderze „spam” – problem organu czy wnioskodawcy?
Minister Finansów odstępuje od sporów z podatnikami – PCC od umów SKA
Pomoc publiczna nowy wymiar – czyli zamknięcie działalności w wydaniu Komisji Europejskiej
„Powołałeś się” na umowę pożyczki? 2% czy 20% PCC?
Rewolucja w dokumentacjach cen transferowych
Przedsiębiorco! Nowa funkcjonalność na stronie UOKiKu – wyroki sądowe w Internecie
Trybunał Konstytucyjny: przepisy o kwocie wolnej od podatku niezgodne z konstytucją
Nowe, lepsze zasady wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Transakcje wymiany BTC zwolnione z VAT – głosi wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
Kiedy przedsiębiorca korzysta z usług obcokrajowca – czyli formularz ORD-W1
Październik miesiącem finalizowania zmian w prawie autorskim i modelu rejestracji znaków towarowych
Program „bezpieczna przystań” nieważny – jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. transferu danych osobowych do USA
Rewolucja w umowach na czas określony już za 6 miesięcy
Emisja obligacji wieczystych – czy potrzebna jest zgoda organu właścicielskiego spółki kapitałowej?
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie pracy
Nowe prawo własności przemysłowej jeszcze w tym roku
Nowa ustawa o obligacjach
NSA: Sportowcy też mogą być przedsiębiorcami
Zmiany w ustawie o VAT
Rekrutacja w dziale podatkowym!
„Problematyka ochrony danych osobowych w grupach kapitałowych” – warsztaty
Jest nadzieja dla uwikłanych w terminowe umowy najmu ?!
Spółka z o.o. zakładana elektronicznie bez tajemnic
Liberalizacja przepisów dotyczących oznaczania towarów ceną
Gmina nie może dowolnie ustalać sztywnych stawek za korzystanie z gminnego mienia
Biuro gliwickie rekrutuje!
Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii
Wesołych Świąt
Rejestracja spółki i aktualizacja jej danych – kiedy osobny formularz do urzędu skarbowego?
Badanie Czytelników BLOGÓW FIRMOWYCH 2015!
Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia strefowego na nowych zasadach
Wrocław rekrutuje!
Już wkrótce poważne zmiany w prawie spadkowym
Najnowsze publikacje O&W – dzielimy się wiedzą!
Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
Biuro wrocławskie rekrutuje!
Co nowego w prawie antymonopolowym
Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych/prawnik (in-house)
Wykreślenie z KRS pokrzywdzonej spółki a możliwość zasądzenia obowiązku naprawienia szkody
Nowe przepisy konsumenckie a sprzedaż telefoniczna. Czy to koniec umów zawieranych przez telefon?
Wesołych Świąt/ Merry Christmas/ Frohe Weihnachten
Zaproszenie na warsztaty – Nowe Prawo Konsumenckie/ Przygotuj e-sklep na zmiany przepisów
Podwójna rekrutacja w dziale podatkowym O&W
Minister Finansów wyjaśnił rozbieżności dotyczące opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
Zmiany w prawie pracy nie takie oczywiste
Rekrutacja trwa – tym razem Wrocław!
Ministerstwo planuje uwolnić kulturę – projekt nowelizacji prawa autorskiego
Sejm pracuje nad nową ustawą o obligacjach
O&W rekrutuje – Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych / prawnik (in-house)
Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym a możliwość zasądzenia odsetek na rzecz pokrzywdzonego
Zmiana regulaminu racjonalizacji a wypowiedzenie zmieniające
Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania
Konsekwencje odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” – czy bezusterkowy odbiór zamyka drogę do dochodzenia roszczeń od wykonawcy?
Kancelaria Olesiński&Wspólnicy dla Klienta z branży teleinformatycznej rekrutuje prawnika (in-house lawyer)
Ścigani w chmurze, czyli amerykański rząd przeszukuje zagraniczne serwery Microsoftu
O&W jest już na Śląsku!
Krajowy Rejestr Karny teraz dostępny online
EBA proponuje uregulowanie wirtualnych walut
Rekrutacja trwa – tym razem Wrocław!
Nowelizacja prawa zamówień publicznych. Cena wyłącznym kryterium jedynie wyjątkowo
O&W rekrutuje!
Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF
Naprawienie szkody w postępowaniu karnym a przedawnienie roszczeń cywilnych
Wnioski o dofinansowanie nie stanowią informacji publicznej
Zmiany w ustawie o ofercie publicznej
Niepełnosprawni pracują krócej
Zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych a skazanie za przestępstwo gospodarcze
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a nowe korzyści dla przedsiębiorców
Społeczny wymiar VAT w Brazylii – przykład dla Polski?
Nowości w księgach wieczystych – sam wydrukujesz odpis księgi
Zamknięcie fundacji krok po kroku
Wirtualna waluta – prawdziwe pieniądze?
Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy
(Nie) równość broni, czyli kilka słów o dostępie podejrzanego do akt śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze
De lege artis – czyli ?
Zakładanie bloga – od strony prawnej
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta opublikowana w Dzienniku Ustaw
Konkurencja nie śpi – usługa typu AdWords
Likwidacja spółki z o.o. w praktyce
Od 8 czerwca reklamacja usługi telekomunikacyjnej również mailem
Jak to jest z linkowaniem?
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
Narodowy Bank Polski puka do drzwi przedsiębiorców
O&W rekrutuje
Niekorzystna dla podatników uchwała NSA odnośnie tymczasowych obiektów budowlanych
Wyrok gorszy niż ACTA?
Spółka hybrydowa uchroni przedsiębiorcę przed karą?
Wygrana przed NSA w sprawie terminu na dochodzenie nadpłaty podatkowej
Czarny sport, czyli na podatkowym wirażu.
Rejestrujesz unijny znak towarowy w Alicante? Uważaj na naciągaczy!
Informacje poufne. Im wcześniej tym lepiej.
Dostawca Internetu udostępni dane osobowe sprawcy zniewagi i zniesławienia
Zamieszanie z prawami autorskimi w tle
Precedensowa wygrana przed WSA
Twój sklep online wymaga zmian. Nowe prawo konsumenckie coraz bliżej (cz. I)
UOKiK i KNF zapowiadają ścisłą współpracą – możliwe kolejne kary
Spór o publikację zdjęcia w Internecie prawomocnie zakończony
Nowe regulacje na GPW dotyczące „spółek groszowych”
Sankcje za naruszenie ustawy o ofercie publicznej surowe jak nigdy dotąd
Rejestr GIODO a regulamin to nowy sposób na biznes
Zmiany w akcyzie – opodatkowanie wyrobów gazowych
V Annual Businnes in Małopolska Meeting
Nowa ustawa antykryzysowa
Przedawnienie roszczeń o zapłatę na gruncie niemieckiego prawa cywilnego
Przejęcie przedsiębiorstwa i tworzenie spółki w Niemczech
Przełomowe zmiany w ustawie o UOKIK – projekt nowelizacji właśnie trafił do Sejmu
Kolejne zmiany w urlopie wychowawczym
NMP – czyli nowe miejsce pracy w myśl pomocy publicznej
Założenia do nowego systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii
Zmiany w Dyrektywie VAT ułatwiające zwalczanie wyłudzeń VAT
Będzie trudniej o środki z pomocy publicznej
Mały trójpak – jakie konsekwencje?
KNF dogania UOKiK – Milionowe kary za niewykonywanie obowiązków informacyjnych
Czy pracownik może zatrudnić się w innej firmie jeśli nie ma umowy o zakazie konkurencji?
ISP może udostępnić dane swojego usera
Nowe zmiany do KP wchodzą w życie już 23 sierpnia 2013 r.
Aktualizacja – Długo oczekiwane zmiany do Kodeksu pracy – elastyczny / ruchomy czas pracy
Zmiany w Specjalnych Strefach ekonomicznych! Dobry sygnał dla inwestycji.
NSA wyjaśnił kiedy wydatki mają charakter kosztów reprezentacji
Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami
Radca prawny Grzegorz Wanio LL.M. profesjonalistą roku według Forbes
Plebiscyt „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego”
Publikacja w Forbes – „Mądrze wykorzystać interpretacje”
Państwa członkowskie mają coraz mniej czasu na wdrożenie dyrektywy w sprawie praw konsumenta
Zmowa cenowa może być bardzo nieopłacalna
Projektowane zmiany Kodeksu pracy
Koniec e-pożyczek?
Twoja umowa przedłuży się automatycznie
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – będzie lepiej?
Rekrutacja do Kancelarii O&W (biuro w Warszawie)
Zasada first sale a handel importowanymi towarami
Rejestracja nazwy domeny internetowej nie stanowi reklamy
Aplikacje mobilne a prawo
Zwolnienie z pracy działacza związkowego dla doraźnej czynności
Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące rozliczania VAT przez nabywcę
Nieodpłatny transport oferowany pracownikom nie stanowi dla nich przychodu opodatkowanego PIT
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – problem z ciasteczkami?
NSA ponownie na temat imprez integracyjnych
Czy można wieszać flagi na budynku pracodawcy?
Jednorazowa pożyczka bez PCC?
Nie można wyłączyć pierwszeństwa wspólników przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki – najnowsza uchwała SN
Rekrutacja trwa!
Zmiany w prawie – uproszczenia dla nowych przedsiębiorców
Dodatkowy obowiązek w Urzędzie Skarbowym przy rejestracji spółki
Likwidacja Monitora Polskiego B
Od stycznia 2013 r. mniej obciążeń dla firm?
Zaproszenie do konsultacji online
Od 2013 r. limitowane koszty podatkowe dla twórców
Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań
Jesteś świadkiem w postępowaniu? Sprawdź za co zwróci Ci Skarb Państwa
Kary dla menedżerów?
Zapytanie o możliwość przesłania oferty
Rekrutacja trwa!
Kara za praktyki (UOKIK) – tym razem Apart
Inwestor zapłaci (dwa razy), wykonawcy się opłaci – solidarna odpowiedzialność inwestora w praktyce budowlanej
Wywieszanie flag przez związki zawodowe
Social media guidelines – nowe ryzyka dla pracodawcy
Opodatkowanie SKA CIT jeszcze nie teraz?
Zaleganie z odsetkami a wstrzymanie dostawy energii
Wolne za święto w sobotę
Nie korzystasz z e-faktur, to płać!
Nielegalny strajk a odpowiedzialność karna związkowców
Zmiany w opodatkowaniu SKA – Ministerstwo Gospodarki i Rządowe Centrum Legislacji krytycznie o projekcie zmian w podatkach
Zmiany, zmiany, zmiany…
Pasza genetycznie modyfikowana jednak od 1.1.2017 r.
Nowe rozporządzenie dot. m.in. etykiet produktów
Metoda memoriału – korzystny wyrok
Spam to nie jest żadne przestępstwo…
SKA będzie opodatkowana CIT – Czarny Piątek w podatkach
Cypr – stało się – zmiany od 2013 r.
Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) podatnikiem CIT czyli sterowanie joystickiem w podatkach
Zaproszenie na II Forum Prawa Nowych Technologii
Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach – wyłudzeń ciąg dalszy
Trwają prace nad zmianami w PIT i CIT
Czy Komisja Europejska utrudni życie podatnikom VAT?
I znów niby trzeba płacić?
25 lipca – uwaga na terminy!
Sąd Najwyższy o zwrocie kosztów dojazdu profesjonalnego pełnomocnika
O nadchodzących zmianach w prawie telekomunikacyjnym słów kilka
Zmiany w rachunkowości
Kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej według przepisów prawa niemieckiego
Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe
Jak nieświadomie „przejechać się” na karuzeli – czy uczciwy przedsiębiorca jest winny wyłudzenia VAT?
Przy przekształceniu w S.K.A. uważaj na PCC
Czy ten Pan / ta Pani u Państwa pracuje?
Akt. Uwaga! Kolejna fala „postanowień” z żądaniem zapłaty!
Uwaga! Kolejna fala „postanowień” z żądaniem zapłaty!
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – informacja publiczna?
Naprawienie szkody vs powództwo adhezyjne
E-odpisy z KRS już działają
Zysk akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej opodatkowany w chwili jego uzyskania
Praca w biurze w Warszawie – OFFICE ASSISTANT
Szkolenia Olesiński & Wspólnicy
Mandat dla spółki? Wykroczenia drogowe
SKA – atrakcyjna również na gruncie PIT. Z małym „ale”
Zmiana umowy polsko-cypryjskiej – coraz bliżej?
Szlachetny 1%
Otwarte podejście do wyrokowania
Będziemy wiedzieć o wycieku danych
Rekrutacja – czego i w jaki sposób pracodawca może dowiedzieć się o kandydacie?
Pozew w sprawie przeciwko Policji – uzasadnienie wyroku
Hosting a filtrowanie treści – w kontekście wyroku TSEU SABAM vs. NETLOG (C 360/10)
Zaświadczenia z EDG – teraz przez www
Wielka reforma ochrony danych osobowych
Usługi charytatywne na rzecz Skarbu Państwa? Tylko na podstawie ustawy
Umowa z konsorcjum a wpłaty na PFRON
Dokąd zmierza Internet?
Spółdzielnie mieszkaniowe – zużycie węgla opodatkowane akcyzą?
Rekrutacja – prawnik
ACTA
Bloger nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy
Samochody służbowe – badania kierowców
1 pracodawca a 2 umowy?
Dialog techniczny? Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa? … czyli zmiany w PZP
Będzie wiadomo jak liczyć powierzchnię
Dane osobowe przedsiębiorców
Zaległy urlop w 2012 r. do kiedy?
Nowe rozporządzenia w sprawie PZP
Nowe zasady dotyczące eksmisji lokatorów
Dyscyplina finansów publicznych na nowo
SECURE 2011
Przeszukanie u aplikanta adwokackiego
Obowiązki informacyjne – premium rate
Prawo prasowe znowelizowane
Nowy statut GIODO
O zmianie programów telewizji kablowej trzeba informować
Znak towarowy konkurencji do celów własnej reklamy?
Koniec Monitora Polskiego „B” i inne zmiany
NK na fali wznoszącej
Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego a porządek publiczny i dobre obyczaje
Wyrobiska górnicze bez podatku od nieruchomości
Czy od pracownika można wymagać podpisania weksla?
Kto może zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu Komitetu Wyborczego?
O najmie auta zastępczego raz jeszcze…
Przekształcenia spółek – nowe ułatwienia
Przedsiębiorcy będą się sądzić na normalnych zasadach?
Zmiana miejsca zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
Europejskie NIE dla TDI
Rekrutacja 2011 – Kancelaria Olesiński & Wspólnicy
Ochrona działaczy związkowych zatrudnionych na czas określony – nowelizacja
Sierp i młot na T-shircie znowu legalny?
Działanie na szkodę spółki? – aktualizacja
Spółka z o.o. w 24 godziny – miało być tak pięknie a wyjdzie jak zwykle?
Pozwane e-sklepy
Mamy sprytnego ustawodawcę…
Minister Finansów poprawia błędy w VAT
Kto od 1 lipca może zostać tłumaczem przysięgłym?
Bariery administracyjne dla przedsiębiorców nieco ograniczone
Nowa rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG)
Firma w Internecie – Poradnik dla przedsiębiorców
Odstąpienie od umowy w praktyce, czyli klauzule niedozwolone, choć popularne
Idzie nowe…w KRS
Bankomaty Euronet i reklama Play
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Rowerzyści zyskali nowe uprawnienia
Interesy z indywidualnym przedsiębiorcą lub spółką cywilną? Od razu ustal adres, numer buta i PESEL…
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – sporo szumu o nic?
We Wrocławiu ruszył proces o prawa do krasnala
Prawo prywatne międzynarodowe na nowo!
„Szczególna staranność” administratora danych osobowych
E-Biznes Festiwal – materiał informacyjny
Wyciek danych – jak wygląda odpowiedzialność administratora
E-Biznes Festiwal – zaproszenie
Cena towaru w serwisie aukcyjnym a błąd
KRRiT – nie dla odesłania do portali społecznościowych
Mycie podłogi mopem a wypadek przy pracy
Nieświadome uczestnictwo podatnika w transakcjach mających na celu wyłudzanie VAT
Poker – gra losowa czy nie? Aktualizacja
Działanie na szkodę spółki? Zarząd może spać spokojniej
Taniej w KRS
Ministerstwo Finansów: optymalizacja podatkowa? Owszem, ale nie za darmo.
Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
Samochód jest żony, dom jest matki… co dalej z egzekucją?
Rada Europy o ochronie praw człowieka i Internecie
Umowa przedwstępna do umowy przedwstępnej?
Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
Niewinne zaloty, grubiańskie spojrzenia… czyli co nie powinno się znaleźć w regulaminie pracy
Regulamin portalu internetowego
Rolnik – przedsiębiorca?
Reklamacje przesyłek kurierskich
Administrator bezpieczeństwa informacji (PL vs DE)
SPAM – czy jest karalny i jak z nim walczyć?
Skład konsygnacyjny – kiedy zgłaszać do Urzędu Skarbowego?
Nowe zasady wydawania świadectw pracy czyli z serii „Zadzwońmy do Ministerstwa”
Odszkodowanie a pojazd zastępczy – runda 2.
Czy warto korzystać z arbitrażu w Polsce?
Umowa nie poddana żadnemu prawu?
Odszkodowania za błędy w sztuce profesjonalnych pełnomocników
Pakiety medyczne – nadal zwolnione z VAT?
Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie…w 2012 r.
Książka korespondencji i rejestr gości – prowadzić/archiwizować/wyrzucić?
O blokowaniu stron www słów kilka
Nie ma anonimowości na forach internetowych
OHIM vs Urząd Patentowy RP
Urlop ojcowski w przypadku bliźniąt
„Blachara” za 32 miliony złotych
Toaleta w banku
INCOTERMS 2010 – Co nowego?
Dane osobowe na tablicy ogłoszeń
Podatek od nieruchomości – publikacja
„Odwilż” w zasiłkach przedemerytalnych
Zmiany w księgach wieczystych i hipotece
V Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – relacja
Zgłoszenie INTRASTAT w formie elektronicznej
Odwołanie lotu a odszkodowanie dla pasażerów
SN: można zaskarżyć program lojalnościowy
Wydatki na podwyższenie kapitału kosztami uzyskania przychodów
Rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Deutsche Bahn nie zarejestruje kolorów jako znaku towarowego
RPO w liście do Premiera – retencja niezgodna z Konstytucją
NSA: darmowy transport pracowników do pracy należy opodatkować
Publikacja w Rzeczpospolitej – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
V Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych – 28.01.2011 r.
Odszkodowanie a pojazd zastępczy
Ewangelia w treści wyroku? Fantazja nie zna granic
Podatek od nieruchomości – optymalizacja i ryzyko (praktyka)
Konsultacje w zakresie podatku od nieruchomości
Cypr, Luksemburg, czyli podatki pod prąd
Umowa o pracę na czas określony – ustne uzgodnienie możliwości jej rozwiązania
Zawieranie umów w obrocie profesjonalnym za pośrednictwem faksu
Jak rozliczyć się z podatku od nieruchomości? Dyżur eksperta
Oznaczenie CC czyli o co chodzi?
CROMSiG i IROMSiG? Przedsiębiorco, uważaj!
Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych
Integralność utworu architektonicznego a jego przebudowa
Już nie odmówisz kontrolującemu bilety
„Szefie, to było tylko małe piwko” – czyli jak postępować gdy pracownik jest nietrzeźwy
Utrudnianie kontroli GIODO
Zaświadczenie o niekaralności pracownika lub kandydata do pracy
Odśnieżanie czyli zimowe obowiązki przedsiębiorcy
Nie wykonasz decyzji – może być grzywna
TOP 3 czyli znaki towarowe w orzecznictwie SN w 2010 r.
„Nie ma zaś takiego dobra osobistego, jak nieograniczone prawo dostępu do danych osobowych osoby trzeciej, czy też jakiegoś ogólnego dobra, w postaci prawa dostępu do danych osobowych”
Od Nowego Roku wysyłamy faktury e-mailem!
Samochód służbowy a dojazd do pracy
Reforma Ochrony Prywatności – Konferencja na UKSW (16.12.2010 r.)
Zmiany w opodatkowaniu VAT w pośrednictwie finansowym
Zakład opieki zdrowotnej jako administrator danych osobowych
Jakie zmiany w VAT 2011
Informacja handlowa – jakie warunki musi spełnić?
Niemcy głośno mówią o nowych wyzwaniach w ochronie danych osobowych
Pocztowy know-how
Jak chronić domenę internetową?
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę – a co z odprawą?
Przepisy o sprostowaniu jednak niekonstytucyjne – TK
Kontrola GIODO
Możliwość udzielania pracownikom urlopów w terminach określonych przez pracodawcę
Czy obowiązek sprostowania narusza wolność słowa? – sprawę bada Trybunał Konstytucyjny
Od przyszłego roku system podatkowy bardziej szczelny ale nadal dziurawy
Kontrole PIP – kilka ciekawostek i wskazówek dla rzetelnych Pracodawców
Ujawnienie korespondencji e-mail – naruszenie dóbr osobistych?
Wprowadzenie w błąd organu podatkowego – art. 76 k.k.s.
Wyrok SA we Wrocławiu – omówienie
Dobra osobiste a fikcyjne konto w portalu społecznościowym – wyrok SA we Wrocławiu
Imprezy integracyjne – czy każdy zapłaci PIT?
Palenie drożeje – nawet 500 zł za papierosa
Konferencja Secure 2010 – Bezpieczeństwo w Internecie – relacja
Mapa dojazdowa do firmy na stronie www a prawa autorskie
Ochrona danych osobowych – będą zmiany
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa. Można czy nie?
Opodatkowałeś drogę wewnętrzną w latach 2005-2006? Są szanse na odzyskanie pieniędzy
Jak skorygować PIT po kontroli ZUS?
Elektroniczne dowody osobiste
Faktury przechowywane w plikach elektronicznych
Wykorzystywanie wizerunku pracownika
Faktury w PDF (via e-mail) lub przechowywane jako plik elektroniczny
Stalking czyli dlaczego nic się nie zmieni
Zwolnienie z zakazu konkurencji? Nie tak łatwo!
Powództwo wzajemne a zarzut potrącenia
Wrażliwe dane osobowe – administratorze uważaj co przetwarzasz
Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki
Udostępnianie infrastruktury technicznej związkom zawodowym
Kiedy członek zarządu nie odpowie za zobowiązania spółki
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony
Kara umowna w umowie o pracę?
Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt
Układ: pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej– pracodawca użytkownik – a dane osobowe
Obrażanie pracodawców na forach internetowych – jak reagować?
Zwolnienie działacza związkowego mimo braku zgody organizacji?
ETS: ojcom przysługuje przerwa w pracy na karmienie piersią (Hiszpania)
Praktyki ZUS – odpowiedzialność zarządu
Oznaczaj prawidłowo swoją firmę!
Wypowiedzenie umowy o pracę – jak się zabezpieczyć?
Zaliczka czy zadatek?
Monitoring pracowników
Pojedyncza litera jako wspólnotowy znak towarowy? ETS mówi, że można!
Autoryzacja – gdzie jest problem?
Nie ma spójnego orzecznictwa w sprawie podróbek na aukcjach internetowych
Zmiany w podatku VAT nie takie małe
Zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych
Dostawa do innego kraju UE nie zawsze ze stawką 0%
Polska największym w Europie….spamerem
Rejestrujesz znak towarowy? Uwaga na scam!
Czy przedsiębiorca strefowy może się ubiegać o dotacje z funduszy europejskich?
Zdanie odrębne
Stawka 23 % VAT a noc sylwestrowa
Wywiad a publikacja zdjęcia w prasie
E-papierosy a zakaz palenia wyrobów tytoniowych
Milczące przyjęcie oferty – czyli jak nie dać się wkręcić w kupno niechcianego towaru
Elektroniczne = uproszczone postępowanie upominawcze?
Nieopłacone składki pracownicze – podwójne uderzenie
Prokurent samoistny a podwójna reprezentacja spółki
Ile związków zawodowych?
Ryzyko uzgodnienia zbyt długich terminów płatności w umowach
Zgoda na dofinansowanie szkoleń pracowników
Nareszcie koniec z prawnikami?