Mapa dojazdowa do firmy na stronie www a prawa autorskie

www.sxc.hu

Schemat działania jest prosty: wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umieszczamy na stronie www fragment mapki dojazdowej do naszej firmy. Czasami wrzucimy jeszcze jakieś zdjęcie. Tylko że ten schemat polega często na tym, że otwieramy jeden z popularnych serwisów z mapami, ustawiamy zoom, a następnie metodą Copy’ego-Paste’a taki obrazek ląduje na naszej stronie www. Czy aby na pewno wszystko jest w porządku?

Okazuje się, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim za utwór uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia – w tym również wyrażone znakami graficznymi, utwory kartograficzne – art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy. Nie ma więc wątpliwości, że przedmiotem prawa autorskiego może być także mapa.

Zdarzyło się jednak, że w jednym z orzeczeń (wyrok z dnia 12.05.2005 r., III CK 588/04) Sąd Najwyższy uznał, że mapa Polski, z zaznaczonym dojazdem do firmy, która złożyła na nią zamówienie, nie jest utworem i nie podlega ochronie przewidzianej w prawie autorskim. W ocenie Sądu Najwyższego mapę mógł narysować każdy, nie można więc uznać, że charakteryzuje się ona jakąkolwiek kreatywnością. Takie stanowisko jest jednak bardzo odosobnione i podejrzewam, że dotyczyło bardzo prostej „mapy”.

To co jest pewne to fakt, że wykorzystanie fragmentu mapy bez zezwolenia (np. licencji) twórcy jest naruszeniem ustawy o prawach autorskich, a twórcy przysługuje cała paleta uprawnień, np. roszczenie o zaniechanie naruszenia (usunięcie mapy) i naprawienie wyrządzonej szkody.

Może się zatem zdarzyć, że twórca lub organizacja go reprezentująca wyśle nam wezwanie do zapłaty. Zwrócić trzeba uwagę, że prawo autorskie przewiduje również przepis karny za takie z pozoru „legalne” kopiowanie (art. 116 ustawy).

Warto zatem korzystać ze źródła, które zezwala na używanie mapy. Szkoda bowiem, aby tak z pozoru błaha sprawa zabierała nasz czas i środki na tłumaczenie się przed roszczącym sobie różne prawa twórcą mapy lub – co gorsza – instytucjami.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.