Kontakt

Olesiński & Wspólnicy Sp. k.

Arkady Wrocławskie

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

tel. (+48 71) 750 07 00
faks (+48 71) 750 07 39
e-mail: olesinski@olesinski.com

Biuro w Warszawie

Prosta Tower

ul. Prosta 32

00-838 Warszawa

tel. (+48 22) 123 52 30
e-mail: olesinski@olesinski.com

Biuro w Krakowie

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

tel. (+48 12) 444 64 42
e-mail: olesinski@olesinski.com

Biuro w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 24A

44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 416 21 00
e-mail: olesinski@olesinski.com

www.olesinski.com