Kolejne zmiany w urlopie wychowawczym

www.sxc.hu

W dniu 1 października weszły w życie zmiany w zakresie zasad korzystania z urlopu wychowawczego.

Nowelizacja ma w praktyce zachęcać ojców do większego udziału w sprawowaniu opieki nad dzieckiem (każde z rodziców ma zagwarantowane prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego), jednak oprócz marchewki wprowadza też przysłowiowy kij. Powyższego prawa nie można bowiem przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów. Jeżeli zatem jedno z rodziców zrezygnuje z przysługującego mu prawa do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, wymiar tego urlopu dla drugiego z rodziców w praktyce zmniejszy się z 36 do 35 miesięcy.

Wyjątki od powyższej zasady obejmują sytuacje, w których jeden z rodziców nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska lub został jej pozbawiony, jak również gdy władza ta uległa ograniczeniu lub zmniejszeniu – w takim przypadku drugi rodzic uprawniony jest do wykorzystania pełnych 36 miesięcy.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Urlop wychowawczy będzie ponadto można wykorzystać w pięciu, a nie jak dotychczas – czterech częściach. Zmiana ta ma umożliwić wykorzystywanie urlopu wychowawczego w wymiarze jednego „nieprzenoszalnego” miesiąca jako samodzielnej części urlopu.

Nowelizacja utrzymuje również wydłużony od czerwca 2013 r. okres, w którym rodzic może wykorzystać urlop wychowawczy tj. do ukończenia przez dziecko piątego roku życia.

Zmiany w ustawie chronią także przed przedawnieniem się roszczenia o urlop wypoczynkowy – bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty – ulegnie zawieszeniu, na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy nie będzie już również powodował proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, który prawo do jego wykorzystania nabył przed udaniem się na urlop wychowawczy i jednocześnie w tym samym roku kalendarzowym powrócił do pracy.

Autor: Aleksandra Płucienik, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.