Archiwum kategorii: Prawo

Wesołych Świąt

Komentarze

Rejestracja spółki i aktualizacja jej danych – kiedy osobny formularz do urzędu skarbowego?

www.fotolia.pl

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., wprowadziła szereg zmian, które w założeniu miały na celu uproszczenie procedury rejestracji i aktualizacji danych spółek. Obecnie założenie spółki handlowej wymaga złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS na stosownym formularzu. Wniosek ten obejmuje tzw. dane podstawowe. Rejestracja spółki automatycznie prowadzi do nadania NIP oraz REGON. Nie ma już potrzeby składania do KRS, w formie odrębnych załączników, formularzy NIP-2 i RG-OP (jak miało to miejsce przed nowelizacją). Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku przekazania określonych danych bezpośrednio do urzędu skarbowego.

więcej »

Badanie Czytelników BLOGÓW FIRMOWYCH 2015!

Nasz blog bierze udział w badaniu Czytelników BLOGÓW FIRMOWYCH 2015 – zachęcamy Czytelników do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie:

http://badanie.blogifirmowe.com/?external_key=d

Komentarze

Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia strefowego na nowych zasadach

www.fotolia.pl

W dniu 6 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zmiana ta jest ostatnim elementem całego pakietu przepisów strefowych jakie zmieniały się na przestrzeni ostatniego roku.
Po 1 lipca 2014 r. żyjemy nie tylko w obliczu nowych przepisów unijnych (nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014), ale także zmienionych odpowiednio przepisów strefowych.

więcej »

Komentarze

Wrocław rekrutuje!

Komentarze

Już wkrótce poważne zmiany w prawie spadkowym

www.fotolia.pl

Dnia 6 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa spadkowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobiorca dowiedział się o swoim powołaniu jest tożsamy z tzw. prostym przyjęciem spadku, czyli z pełną odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkowe spadkodawcy – nie tylko majątkiem spadkowym, ale też majątkiem własnym.

więcej »

Komentarze

Najnowsze publikacje O&W – dzielimy się wiedzą!

Komentarze

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Z dniem 15 stycznia 2015 r., w związku z nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, weszły w życie przepisy wprowadzające znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar prowadzenia bądź prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki handlowej.

więcej »

Komentarze

Biuro wrocławskie rekrutuje!

Komentarze

Co nowego w prawie antymonopolowym

Grzegorz Wanio, Bartłomiej Stępień, Michał Kluska, Magdalena Kaleta i Aleksandra Płucienik z warszawskiego biura kancelarii są autorami dodatku opublikowanego w  Dzienniku Gazecie Prawnej – Co nowego w prawie antymonopolowym_GP_200115

Komentarze