Już nie odmówisz kontrolującemu bilety

www.sxc.hu

Nie wierzyłem, że kiedyś to się stanie…i choć oczywiście wszyscy jesteśmy za tym aby za przejazdy komunikacją miejską płacić to jednak z pewnym żalem myślę, że ma nie być w tramwajach scenek kanar-pasażer (który próbuje udowodnić, że bilet ma ale zgubił albo że nie mówi po polsku).

Jak donosi Olgierd Rudak na swoim blogu kontrolujący otrzymają nowe uprawnienia.

Zmiany wprowadza ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Dotychczas większość gapowiczów na próbę wylegitymowania przez kontrolera reagowała śmiechem lub ucieczką. Sami kontrolerzy też mieli niejako związane ręce bo ani to nie policja ani inna służba mundurowa. Rzadko kiedy udawało się kontrolerowi wezwać policję do krnąbrnego gapowicza. I to ma się zmienić.

Przepisy nowelizowanej ustawy brzmią w następujący sposób:

Art. 33a. 7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
(…)
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.
(…)
Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.
Art. 87b. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.
Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a i 87b następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

A wszystko to od 1 marca 2011 r.

Jak Wam się podobają zmiany?


Tagi:

Komentarze do artykułu Już nie odmówisz kontrolującemu bilety :

  1. Dziwna decyzja ale co kraj to obyczaj …

    Wynika z tego że teraz kontroler = władza bo zakładając nie mam biletów .. kontroler ma prawo mnie wywieź na ostatni przystanek i tam ze mną czekać do przyjazdu policji co może potrwa pare godzin.
    Jak to sie ma do wyroku NSA (orzeczenie NSA OSK 790/04 – Wyrok NSA) gdzie są przyznał ze kontroler nie jest organem ścigania i nie może łamać prawa o wolności osobistej ?

    Czyli mamy 2 sprzeczne wyroki …