Jak to jest z linkowaniem?

www.sxc.hu

W wyrokach różnych sądów coraz częściej pojawiają się pojęcia „linkowania” czy „głębokiego linkowania”.

Co ciekawe, orzekający często zajmują dość trudne do pogodzenia stanowiska, polemizują też z tezami wyroków, jakie zapadały w podobnych sprawach, zarówno na poziomie Polski jak i UE.

Niedawno Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 maja 2014 r. ( sygn. I ACa 1663/13) rozstrzygnął jako sąd drugiej instancji ciekawą, głośną sprawę pewnego polityka, na którego profilu na portalu społecznościowym, w trakcie kampanii wyborczej, pojawił się link do serwisu z filmami. Odsyłacz prowadził do materiału, który w uproszczeniu przedstawiał młode kandydatki do Sejmu RP przy akompaniamencie fragmentu piosenki – klip powszechnie oceniono jako obraźliwy dla zaprezentowanych w nim kobiet. Polityk został pozwany przez jednego z twórców piosenki, która w ocenie twórcy została bezprawnie wykorzystana jako tło teledysku, a umieszczenie linku na profilu wyborczym kandydata do Sejmu RP zwiększyło popularność nagrania.

O ile sąd pierwszej instancji zasadniczo przyznał rację muzykowi i zasądził na jego rzecz m. in. odszkodowanie, Sąd Apelacyjny praktycznie odwrócił rozstrzygnięcie stwierdzając w uproszczeniu, że powód (muzyk) nie wykazał, że pierwotny twórca klipu do którego linkowano, skorzystał z piosenki nielegalnie. Wbrew pozorom, nie to jest jednak najciekawszym elementem wyroku. Na marginesie głównych ustaleń i rozważań Sąd wszedł w polemikę z kilkoma orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym z szeroko komentowanymi ostatnio tezami wyroku Trybunału z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12 Svensson i in. vs. Retriever Sverige AB, który w uproszczeniu stwierdzał, że jeżeli linkujemy do treści już umieszczonych w Internecie przez uprawniony do tego podmiot, a dostęp do tych treści nie był ograniczony, nie dokonujemy rozpowszechnienia utworu z naruszeniem prawa autorskiego, ponieważ utwór „nie zostaje udostępniony nowej publiczności” – każdy Internauta już wcześniej mógł do niego dotrzeć.

Nie jest oczywiste w jakim stopniu sądy państw członkowskich UE, które orzekają w podobnych sprawach do tych, w których wcześniej Trybunał wydał wyrok, są związane tezami tego wyroku, zasadniczo nie powinny jednak przechodzić obok takich rozstrzygnięć obojętnie.

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził, że tzw. „kryterium nowej publiczności” nie powinno być jedynym warunkiem uznania, czy doszło do korzystania z utworu wbrew interesom twórcy – należy wziąć pod uwagę więcej okoliczności. Co ważne, nie zgodził się również, że umieszczenie pliku w Internecie oznacza jego udostępnienie wszystkim Internautom – różne portale mają różnych użytkowników czy zasięg, przykładowo są prowadzone w różnych językach, co faktycznie istotnie ogranicza prawdopodobieństwo zapoznania się z określonymi treściami przez osoby nieposługujące się danym językiem. Tym samym wydaje się, że Sąd swoją interpretacją przepisów dotyczących zasad dopuszczalnego linkowania zdecydował się bardziej chronić interesy twórców.

Sąd podkreślił, że nawet gdyby przyjąć za Trybunałem, że linkowanie do powszechnie dostępnych utworów generalnie nie narusza praw autorskich, to na podstawie przepisów prawa cywilnego linkujący może ponieść odpowiedzialność względem twórcy jako osoba, która przyczyniła szkody twórcy – chociaż linkujący nie bierze technicznie udziału w transmisji pliku czy utworu, to jednak pomógł tę transmisję zrealizować.

Wyrok polskiego Sądu pokazuje, że dyskusja na salach rozpraw nad zasadami linkowania oraz odpowiedzialności za linkowanie dopiero się zaczyna. Przywołane przez Sąd przykłady i argumenty pokazują, że temat jest traktowany z coraz większym zrozumieniem aspektów technologicznych, pozytywnym akcentem wydaje się też fakt, że sędziowie nie przyjmują automatycznie tez innych sądów za własne ale merytorycznie wypracowują własne stanowisko w oparciu o stan konkretnej sprawy.

Grzegorz Leśniewski, aplikant adwokacki, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.