Jak skorygować PIT po kontroli ZUS?

http://www.sxc.hu/photo/65018

Ze względu na zróżnicowanie zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS, w tym polegających na zapłacie składek oraz na sporządzaniu różnorodnych dokumentów (zgłoszenia, aktualizacje danych, deklaracje, raporty imienne) w praktyce płatnikom często zdarzają się drobne uchybienia lub pomyłki.

Organy kontrolujące po wykryciu błędów w trakcie kontroli zobowiązują przedsiębiorcę do skorygowania rozliczeń i dopłaty ewentualnych zaległości wobec ZUS (oczywiście wraz z odsetkami). Spełnienie tego obowiązku jest tym bardziej kłopotliwe, że zobowiązania wobec ZUS stanowią swoiste naczynie powiązane z PIT. O ból głowy może przyprawić ustalenie wpływu jaki zaległości wobec ZUS mają na rozliczenia z urzędem skarbowym, wynikające z obowiązku obliczenia, potrącenia i zapłaty PIT.

Poniższy przykład ilustruje z jakim kłopotem przedsiębiorcy mogą spotkać się w praktyce.

Wyobraźmy sobie, że kontrola ZUS stwierdziła zaległość w składce chorobowej osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę w 2008 r. W efekcie płatnik jest zobowiązany dopłacić tę składkę i obciążyć jej kosztem pracownika.

Z drugiej strony zaniżając składkę chorobową płatnik zawyżył podstawę opodatkowania a w konsekwencji zawyżył składkę zdrowotną i PIT. W tym zakresie powinien mieć prawo do wnioskowania o zwrot nienależnie zapłaconych składek i PIT.

Ostatnio u jednego z Klientów spotkałam się z wątpliwością czy korekty PIT w takim przypadku robi się z chwilą rozliczenia pracownikowi zaległych i nadpłaconych składek ZUS czy też cofając się do 2008 r. (okres, w którym składki były nieprawidłowo potrącone). Pytanie nie jest błahe, gdyż w obliczu korekt dotyczących kilku lat i setek pracowników ogrom mrówczej pracy, który miałby do wykonania dział księgowy wręcz nie mieści się w głowie.

W tym zakresie niestety nie są jednoznaczne, ani przepisy o PIT ani stanowisko organów podatkowych. Szczęśliwie dla przedsiębiorców przeważa jednak pogląd, że nadpłata PIT wynikająca z zaniżenia składki chorobowej podlega zwrotowi na bieżąco. W praktyce oznacza to, że płatnik powinien potrącić ubezpieczonemu zaległe składki (w przedstawionym przykładzie na ubezpieczenie chorobowe), ale po pomniejszeniu ich o nadpłaconą składkę zdrowotną i PIT. Możliwe byłoby oczywiście niepotrącanie zaległych składek, ale w takim przypadku ubezpieczony otrzymałby od płatnika nieodpłatne świadczenie, podlegające oskładkowaniu oraz PIT.

Powstaje jeszcze jedna wątpliwość. W jaki sposób udokumentować zwrot zaległych składek do ZUS i ich potrącenie od ubezpieczonego lub zwrot ubezpieczonemu składek nadpłaconych do ZUS? Wydaje się, że praktycznym rozwiązaniem byłoby wykazywanie takich rozliczeń w rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek, która wysyłana jest do ubezpieczonego i urzędu skarbowego oraz dołączanie do takiej informacji dodatkowych wyjaśnień. Spotkałam się jednak z poglądem, że składek zwracanych ubezpieczonemu (w związku z nadpłatą na konto ZUS) nie wykazuje się w takiej informacji, ale należy je wykazać na dodatkowym piśmie, które przesyła się tylko ubezpieczonemu.

Skąpe regulacje w zakresie wpływu korekt w składkach ZUS na PIT oraz niejednoznaczne podejście urzędów skarbowych może być utrapieniem dla wielu przedsiębiorców. W praktyce, nawet korygując rozliczenia z ZUS z największą starannością trudno uniknąć pytań ze strony urzędników.


Tagi: , , , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Jak skorygować PIT po kontroli ZUS? :

  1. Ja mam standardowy pit – cały rok umowa o pracę u jednego pracodawcy i pit dla mnie zawsze był problemem z którym sobie częściowo poradziłem stosując program. Jest to ułatwienie ale i tak szczerze współczuję przedsiębiorcą i innym osobom, których sytuacja rozliczeniowa jest nietypowa i odbiega od „normy”. To jak ciężko wypełnić samemu pit to po prostu jest zdumiewające. Dobrze, że są takie blogi jak ten :)