Jak nieświadomie „przejechać się” na karuzeli – czy uczciwy przedsiębiorca jest winny wyłudzenia VAT?

www.sxc.hu

W ostatnich latach przedsiębiorcy bywają dość często kontrolowani pod kątem prawidłowości rozliczeń VAT – szczególnym przedmiotem zainteresowania kontrolujących cieszą się tzw. „karuzele podatkowe” czyli przestępcze mechanizmy mające na celu wyłudzenie VAT.

Kontrolowani często nie są świadomi, że zostali wplątani przez swoich kontrahentów w łańcuch transakcji, w ramach którego na pewnym etapie obrotu towarem dochodzi do wyłudzenia VAT. Mimo tego, że dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność całkowicie uczciwie, zdarza się, że organy podatkowe odmawiają mu prawa do odliczenia VAT związanego ze sprzedażą towaru wykorzystanego przez inne podmioty do wyłudzenia VAT.

Negatywne konsekwencje spotykają podatników niezależnie od tego czy dochowali oni należytej staranności sprawdzając swoich kontrahentów i obiektywnie rzecz ujmując nie mogli domyślić się, że biorą udział w przestępstwie.

Taki stan rzeczy, w mojej ocenie jest nie do przyjęcia. Podchodząc do sprawy zdroworozsądkowo należy stwierdzić, że skoro podatnik nie popełnił przestępstwa i zrealizował transakcję zgodnie z krajowymi i unijnymi regulacjami VAT to nieuczciwe działania jego kontrahentów powinny pozostać bez wpływu na jego sytuację. Oczywiście pewna doza ostrożności przy weryfikacji swoich partnerów biznesowych jest konieczna, jednak nie trzeba popadać w skrajności.

W podobnym tonie ostatnio wypowiedział się Trybunału Sprawiedliwości UE, w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r., w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11. Trybunał wyraźnie stwierdził, że jeśli podatnik ma wątpliwości co do tego, że przy realizacji danej transakcji może dojść do nieprawidłowości lub naruszenia prawa powinien zasięgnąć informacji na temat swoich kontrahentów, w celu upewnienia się co do ich wiarygodności.

Jeśli jednak podatnik przeprowadził transakcję zgodnie z wymogami (materialnymi i formalnymi) przewidzianymi przez dyrektywę VAT i nie miał przesłanek by podejrzewać, że jego kontrahent dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa, organy podatkowe nie mogą generalnie uzależniać prawa do odliczenia VAT od podjęcia przez podatnika dodatkowych czynności w celu uzyskania pewności, że podmioty działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub przestępstwa.

Take podejście Trybunału nie jest nowością. Podobne treści niesie ze sobą także inny wyrok Trybunału w sprawach połączonych C‑439/04 i C‑440/04, dotyczący wyłudzenia VAT. W związku z tym pozostaje mieć nadzieję, że kolejny podobny wyrok Trybunału wpłynie na zmianę podejścia polskich organów podatkowych, a uczciwi przedsiębiorcy będą mogli spać spokojnie.

Autor: Konrad Misiewicz, konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.