ISP może udostępnić dane swojego usera

www.sxc.hu

,,Dane osób korzystających z Internetu podlegają ochronie, ale autorzy inwektyw działający na portalach nie mogą być bezkarni’’ – tak wyrok NSA z 21 sierpnia 2013 r. uzasadniała sędzia Irena Kamińska.

W walce przeciwko autorom obraźliwych komentarzy i wpisów na publicznych forach, obrażane przez nich podmioty zyskały nowe argumenty. NSA nie przychylił się do wcześniejszego poglądu zaprezentowanego w orzeczeniu WSA, który stwierdził, że zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane osobowe mogą być ujawnione jedynie na żądanie organów państwa.Problem ten pojawił się w sprawach dwóch spółek, które próbowały interweniować w sprawie naruszania dóbr osobistych właśnie przez obraźliwie komentarze zamieszczone na forach. Na jednym z forów Agory pojawiły się m.in. wpisy dotyczące spółki Promedica, pośredniczącej w zatrudnianiu pielęgniarek. Spółka stwierdziła, że naruszają one jej dobre imię i wystąpiła do Agory o ujawnienie danych osobowych użytkowników, którzy pod wątkiem dotyczącym spółki zostawiali obraźliwe komentarze. Agora zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odmówiła dostępu do danych. Dostęp ten przyznał Promedice dopiero Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego zwrócili się o interwencję.

Po odwołaniu się Agory do WSA, w wyroku wydanym 8 marca 2012, sąd uchylił decyzję GIODO przyznając rację Agorze. Zwrócił uwagę i jeszcze raz potwierdził, że zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jedynymi uprawnionymi podmiotami do uzyskania danych użytkowników są organy państwa. Z interpretacją tą nie zgodził się GIODO i złożył do NSA skargę kasacyjną.

Wyrok, który zapadł wczoraj jest w swojej istocie ważny w walce z obraźliwymi komentarzami w sieci. Sędzia Irena Kamińska podkreślała, że udostępnienie firmie danych osobowych jest zasadne i możliwe jeśli jest koniecznie dla realizacji określonych celów. Każdy jednak przypadek wymaga indywidualnego podejście i rozważenia czy zastosowany środek odpowiada zasadzie proporcjonalności. Powołano się tutaj m.in. na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o sygnaturze C-461/10, w którym stwierdzono, że adres IP może zostać udostępniony sądowi jeżeli wyważy się interesy stron i zasadę proporcjonalności. Z tego też powodu została odrzucona skarga GIODO w przedmiocie udostępnienia danych Promedice – zarówno toczące się przeciwko Agorze postępowania karne jak i szeroki zakres danych jaki miał być udostępniony spółce zostały uznane przez skład sędziowski za nieproporcjonalne.

Jak dalej rozwinie (czy zmieni) się praktyka, jak zareagują ISP – to dopiero czas pokaże. Ważne, że i bez tego orzeczenia osoby / podmioty pokrzywdzone działaniem Internautów miały możliwości prawne dochodzenia swoich praw.

Autor: Milena Wójcicka, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.