Interesy z indywidualnym przedsiębiorcą lub spółką cywilną? Od razu ustal adres, numer buta i PESEL…

www.sxc.hu

W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem robienia interesów. Pewna niechęć do spółki jawnej sprawia z kolei, że i spółki cywilne nadal są bardzo popularne.

W praktyce współpraca z takimi przedsiębiorcami, bez zachowania podstawowych zasad, może okazać się w określonych sytuacjach problematyczna. Jak to zwykle bywa, jest dobrze, dopóki biznes działa zgodnie z planem, a kłopoty pojawiają się wtedy, gdy osoba prowadząca działalność przestaje płacić lub nie wykonuje zobowiązań.

Niestety, wówczas na interwencję może już być za późno. Na czym polega problem? Żeby pozwać niesumiennego kontrahenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebny będzie jego adres zamieszkania (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej sądowi nie wystarczy).

Posłużmy się przykładem:

Przedsiębiorca – zdeterminowany, aby chronić swych praw – zdecydował się na pozwanie wspólników spółki cywilnej. Formalnie nie było między ww. osobami współpracy, lecz Ci drudzy naruszyli prawa przedsiębiorcy do znaku towarowego. Nie planowali też tego zaprzestać.

Okazuje się, że nieuczciwa konkurencja to grupa przedsiębiorców, działających wspólnie w strukturach spółki cywilnej. Uzyskujemy imiona, nazwiska i adres prowadzenia działalności gospodarczej. I tu mogą zacząć się problemy.

Na przykład gdy nie ustalimy adresów zamieszkania takich osób. Udajemy się zatem do Wydziału Udostępniania Informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiedząc, że można tam uzyskać dane ze zbioru PESEL. Podajemy imiona, nazwiska, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i obszernie uzasadniamy interes prawny w uzyskaniu adresów zamieszkania… i co? I nic, bo nie będziemy w stanie podać numerów PESEL, a obywateli X Y jest w Polsce wielu.

Jaki wniosek wynika z powyższego? Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo ze spółką cywilną, warto zadbać o kompleksowe zebranie danych, upewniając się, że dysponujemy:

- imieniem i nazwiskiem (to oczywistość, ale widywaliśmy umowy, w których podawano wyłącznie fikcyjny człon firmy osoby fizycznej);

- adresem zamieszkania;

- numerem PESEL;

- zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Ten pozorny formalizm w przyszłości może zaprocentować – chociażby może zapobiec przedłużeniu sprawy oraz czasu i środków straconych na poszukiwanie adresów.

Z nadzieją patrzymy jednak w przyszłość. Od 1 lipca powinna (mówiło się o tym od dawna) zacząć działać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Będzie to elektroniczny system ewidencjonujący indywidualnych przedsiębiorców, zbudowany na wzór obecnego KRS. Miejscowe ewidencje mają teraz czas do 31 grudnia na przeniesienie zgromadzonych danych do nowego systemu.

Tomasz Wróblewski, konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Mateusz Wilczyński, adwokat, manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.