Idzie nowe…w KRS


www.sxc.hu

Parlament przegłosował interesujące zmiany w ustawie o KRS.

Na podstawie nowych przepisów internetowe odpisy mają mieć moc dokumentu papierowego.

Będzie można posługiwać się nimi np. w sądzie, który w razie wątpliwości po prostu zweryfikuje wydruk w komputerze.

Nowela zgodnie z dodaną poprawką ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Projekt zakłada również, że Centralna Informacja będzie udostępniała bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, wszystkie aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru, a także treść dokumentów przekazanych do elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru oznacza dostęp do wszystkich jego części, czyli:

–  rejestru przedsiębiorców,

– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– rejestru dłużników niewypłacalnych,

– elektronicznego katalogu dokumentów spółek

za pośrednictwem sieci teleinformatycznych (Internetu), co więcej projekt zakłada możliwość samodzielnego generowania wydruków z rejestru oraz z katalogu dokumentów spółek.

W dodawanym art. 4 ust. 4aa ustawy przewidziano, że pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru będą miały moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 4 ust. 3a ustawy), jeżeli będą posiadały cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.

W przypadku samodzielnego pobrania wydruków kopii dokumentów znajdujących się w katalogu dokumentów spółek, cechy umożliwiające ich weryfikację zastąpią poświadczenie za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych, o których mowa w art. 4 ust. 3a, co oznacza, że w tym przypadku samodzielnie sporządzony wydruk nie będzie miał mocy zrównanej z dokumentem urzędowym, a będzie jedynie poświadczoną kopią (tak jak w przypadku przewidzianym w art. 4 ust. 3a ustawy).

Powyższe rozwiązanie zapewnia jednakową rangę samodzielnie wygenerowanych wydruków z dokumentami o takiej samej treści, wydanymi bezpośrednio przez Centralną Informację w postaci papierowej i elektronicznej, zarówno w przypadku dokumentów, które mają moc dokumentów urzędowych, jak i kopii dokumentów, które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na wejście w życie nowych przepisów w i korzystać z tych ułatwień.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.