Faktury przechowywane w plikach elektronicznych

http://www.sxc.hu/photo/456727

Pojawiły się kolejne korzystne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie przechowywania faktur w formie elektronicznej (ten wątek już był przeze mnie poruszany na blogu). Prawo podatników do przechowywania w formie elektronicznej kopii faktur, których oryginały zostały wysłane do odbiorców faktur w formie papierowej potwierdziły m. in. WSA we Wrocławiu (wyrok z dnia 27.07.2010 r. o sygn. I SA/Wr 592/10), WSA w Bydgoszczy (wyrok z dnia 7.08.2010 r. o sygn. I SA/Bd 499/10), WSA w Opolu (wyrok z dnia 18.08.2010 r. o sygn. akt I SA/Op 215/10) i WSA w Gdańsku (wyrok z dnia 29.09.2010 r. o sygn. I SA/Gd 549/10).

Niestety korzystne rozstrzygnięcia sądów nie wpłynęły jeszcze na zmianę podejścia organów podatkowych, które w ostatnim czasie wydały sporo negatywnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników. Ministerstwo Finansów nadal wyraża pogląd, że do przechowywania faktur w formie plików elektronicznych uprawnieni są tylko przedsiębiorcy korzystający z bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przesyłający faktury w systemie EDI.

Zatem, uwzględniając restrykcyjne podejście organów podatkowych, jeśli chcielibyśmy przechowywać faktury w formie plików elektronicznych (np. w formacie PDF), to musimy się liczyć ze sporem, który prawdopodobnie będzie miał swój finał przed NSA.

Na marginesie warto zaznaczyć, że z Dyrektywy VAT (2006/112/WE) usunięto zapis, że ważność faktury elektronicznej powinna być potwierdzona zaawansowanym podpisem elektronicznym lub w systemie EDI. Nowelizacja ta zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia w przepisach krajowych zmian upowszechniających stosowanie faktur elektronicznych. Z tego obowiązku państwa członkowskie muszą się wywiązać do końca 2012 r. Ministerstwo Finansów już podjęło działania mające na celu nowelizację przepisów o fakturach elektronicznych.


Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.