Ewangelia w treści wyroku? Fantazja nie zna granic

www.sxc.hu

Komu się wydaje, że orzeczenia sądów są zawsze długie i nudne, jest w błędzie:)

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych można znaleźć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000r. i prawidłowej kwoty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu sprzedaży można znaleźć następujący fragment:

(…)O tym, że nie istnieją przeszkody w prawidłowym sporządzaniu przedmiotowych sprawozdań świadczy szereg przykładów, z którymi Sąd miał do czynienia przy rozpoznawaniu podobnych spraw.

…lubię tę „pewność” i „mądrość” sądu….

„Przedstawione wyżej poglądy przedstawicieli kościoła są ich poglądami i pozostają w sprzeczności z treścią art. 55 ust.7. W tym miejscu rodzi się pytanie, a jak w podobnych przypadkach zareagowałby Jezus ? Odpowiedź na nie znajdujemy w rozdziale 17 Ewangelii według św. Mateusza. Dotyczy on wprowadzanego przez władców Izraela podatku na świątynie. Poborcy tego podatku (didrachmy ) zapytali Piotra – „Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy ? Piotr odpowiedział – Tak . Jezus zwracając się do Piotra powiedział : ” Szymonie, jak Ci się zdaje : Od kogo królowi ziemscy pobierając daniny lub podatki ? Od synów swoich czy od obcych ? Gdy Piotr odpowiedział – od obcych. Jezus mu rzekł : ” A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera (srebrna moneta grecka). Weź go i daj im za Mnie i za Siebie”.

Wystarczy więc aby rozważając kwestię sprawozdania z przeznaczenia darowizny przedstawiciel kościelnej osoby prawnej kierował się przykładem Jezusa.”

Całość dostępna pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/601E3BC769

Jeżeli macie również „ciekawe” fragmenty orzeczeń to zachęcam do nadesłania na adres: michal.kluska@rolesinski.pl


Tagi: , ,

Komentarze do artykułu Ewangelia w treści wyroku? Fantazja nie zna granic :

  1. To dorzucę jeszcze:
    „Rzadko jednak zdarza się nawet wśród wierzących podatników taki stosunek do obowiązków podatkowych, jak opisany w Ewangelii wg. św. Mateusza w ustępie zatytułowanym Podatek na świątynię – - gdzie Jezus mimo braku obowiązku podatkowego nakazuje Szymonowi zapłacenie poborcom podatku na świątynię w wysokości dwudrachmy, byle tylko nie dać powodu do zgorszenia. Współczesny jednak katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie stanowi, że niepłacenie podatków to nie tylko naruszenie prawa, ale i grzech.”

    I SA/Po 463/09 – Wyrok WSA w Poznaniu (i w innych tego WSA)

  2. doskonałe :)

  3. Tzw „ojciec Rydzyk” czytał to postanowienie? Chociaż właściwie to po co, przecież KLER w Ewangelię o Jezusie nie wierzy (bo naczelnym bogiem dla nich jest papież a nie Jezus a główna Biblia to m-szał), Ziemskie podatki spraw kleru nie dotyczą(jak np pozbierane datki na radio z Torunia, czy finanse powiązanych fundacji) nie dotyczą podobno bo „oni” podlegają pod Boską jurysdykcję i prawodawstwo. Stare przysłowie mówi: …co cesarskie – cesarzowi a co boskie – Bogu…Tak czy inaczej – PEŁNA HIPOKRYZJA!