Europejskie NIE dla TDI

Oznaczenie TDI (Turbodiesel Direct Injection) od wielu lat jednoznacznie kojarzy się z koncernem z Niemiec, a szczególnie z marką Audi, która jako pierwsza zaczęła go stosować jeszcze w latach osiemdziesiątych (dokładnie w 1989 r.) w modelu 100 2.5 TDI.

Audi postanowiło jednak oficjalnie uzyskać dla koncernu VW wyłączność na używanie tego skrótu, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nie uznał racji niemieckiej firmy. Batalia trwała 8 lat.

W dniu 22 maja 2003 r. Audi AG i Volkswagen AG dokonały w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego - oznaczenia słownego TDI.

Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należały do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, tj.: „pojazdy samochodowe i ich części”.

Decyzją z dnia 1 lutego 2007 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie do rejestracji w odniesieniu do wszystkich towarów nim objętych.

Decyzją z dnia 14 maja 2009 r.  Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, ze względu na to, że oznaczenie TDI posiadało charakter opisowy w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. Ponadto stwierdzono, że koncern nie dostarczył dowodów w odniesieniu do znaku towarowego TDI. Co się tyczy Danii, Niderlandów i Irlandii, to Izba uznała za niewystarczające dokumenty, jakie zostały złożone w aktach sprawy. Jeżeli chodzi o inne państwa członkowskie, Izba zaznaczyła, że przedstawione dowody nie były w stanie wykazać ugruntowania się pozycji zgłoszonego znaku towarowego, ponieważ nie świadczyły o tym, że rzeczony znak towarowy umożliwiał konsumentom tych krajów wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów.

Przed Trybunałem koncernowi nie udało się przekonać sędziów do swoich racji. W uzasadnieniu przewodniczący składu zaznaczył, że TDI jest skrótem, który nie jest unikatowy w Unii Europejskiej i można tłumaczyć go na kilka sposobów. Ponieważ w przeszłości skrót TDI wykorzystywany był również gdzie indziej, sędziowie nie znaleźli dostatecznych dowodów wskazujących, że prawa do niego powinny znajdować się w posiadaniu Audi.

Ciekawy na tym tle jest fakt, że CDI oraz HDI są zastrzeżonymi znakami odpowiednio dla koncernu Mercedes oraz Peugot…


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.