Dostawa do innego kraju UE nie zawsze ze stawką 0%

www.sxc.hu

Wśród przedsiębiorców panuje powszechne przekonanie, iż do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanych zerową stawką podatku VAT dochodzi zawsze, ilekroć towar wysyłany jest poza granicę kraju do innego kraju Wspólnoty Europejskiej.

Niestety regulacje podatkowe są nieco bardziej skomplikowane i czasami może się zdarzyć przykra niespodzianka w postaci obowiązku opodatkowania stawką przewidzianą dla dostaw krajowych. I nie jest tu mowa o częstych sporach dotyczących wymaganego kompletu dokumentów niezbędnego dla wykazania wywozu i zastosowaniu stawki 0%.

Zdarzyć się może, iż pomimo posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do zastosowania stawki 0% organy podatkowe domagać się będą zastosowania stawki dla dostaw krajowych.

Tak się może zdarzyć przy tzw. dostawach łańcuchowych, tj. sytuacji, w której kilku podatników (co najmniej trzech) dokonując następujących po sobie dostaw, organizuje wysyłkę lub transport w ten sposób, że towar jest wysyłany lub transportowany od pierwszego z nich do ostatniego. W takim przypadku zgodnie z ustawą o VAT obowiązuje pewna fikcja (domniemanie ustawowe), zgodnie z którą wysyłkę lub transport należy przypisać tylko jednej dostawie. Taka dostawa jest nazywana potocznie dostawą ruchomą, co ma ten skutek, że inne dostawy są dostawami dokonanymi w miejscu.

Rozważmy to na przykładzie:

Polski podatnik VAT sprzedaje towar na rzecz niemieckiego podatnika VAT, a tenże niemiecki podatnik VAT sprzedaje ten towar na rzecz czeskiego podatnika VAT. Towar jest transportowany bezpośrednio z Polski do Czech. Jeśli transport towaru do Czech będzie dokonywany przez ostatniego nabywcę – czeskiego podatnika (np. zgodnie umówionymi warunkami odbiera on towar bezpośrednio z magazynu w Polsce należącego do naszego polskiego dostawcy) transport należy przypisać drugiej z dostaw (podmiot niemiecki – podmiot czeski), tym samym dostawa polskiego dostawcy do niemieckiego nabywcy będzie dostawą dokonaną w miejscu, zatem dostawą krajową bez prawa do zastosowania stawki 0%.

Wniosek jest taki: sprzedając towar do nabywcy z innego kraju UE należy zwracać uwagę na uzgadniane warunki dostawy, zwłaszcza w sytuacji, gdy to nie my jesteśmy odpowiedzialni za organizację transportu.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.