Dane osobowe na tablicy ogłoszeń

Tematyka regulacji prawnych w oparciu o które mogą albo nie mogą być publikowane dane osobowe na tablicach ogłoszeniowych jest (jak zwykle) skomplikowana…a i ciekawa.

W zasadzie obojętnie czy pójdziemy do urzędu gminy czy przejdziemy się po klatkach schodowych w budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej czy nawet po zakładzie karnym – wszędzie znajdziemy mniej czy bardziej „bogate” w treści i dane osobowe – listy, ogłoszenia, wezwania itp.

Temat ten był przedmiotem wielu interpretacji GIODO a także sądów (w szczególności administracyjnych).

Przykładowe pytania, stanowiska ww. organów:

- SN uznał, że publikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wysokości dochodów zadeklarowanych przez pracowników ubiegających się o świadczenie z ZFŚS może stanowić naruszenie dóbr osobistych. Ponadto GIODO uznał, że ww. opisana sytuacja wymaga zebrania od pracowników odpowiedniej zgody,

- GIODO uznał, że legalne jest opublikowanie przez pracodawcę danych pracowników w zakresie imienia i nazwiska oraz stanowiska – na stronie internetowej.

- GIODO uznał, że możliwe jest motywowanie pracowników poprzez publikację w siedzibie firmy listy zawierającej imiona i nazwiska osób oraz informację o procentowym wykonaniu planu.

- GIODO uznał, że brak jest podstawy w przepisach prawa do zamieszczania informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej w miejscach ogólnie dostępnych,

- GIODO uznał, że zabronione jest wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie ogródków działkowych informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym wraz z danymi osobowymi osoby, na wniosek której zostało ono wszczęte,

- GIODO uznał, że dyrektor zakładu karnego nie może publikować na tablicy ogłoszeń dane osobowe osób odbywających karę pozbawienia wolności, zwracających się do niego z prośbami lub wnioskami.

Ale chyba najczęściej z tablicami ogłoszeń spotkamy się w zakładach pracy. W tym układzie należy zwrócić uwagę pracodawców, że określone komunikaty (jak np. informacja aby X doniósł dokumenty potrzebne do wniosku kredytowego) mogą być co najmniej wrażliwe. Dlatego też zwrócić trzeba uwagę na ew. naruszanie dóbr osobistych pracowników. Jednakże wydaje się, że taka „komunikacja” z pracownikami jest możliwa, ale powinna być poparta np. odpowiednimi zezwoleniami/zgodami od pracowników.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.