Czy warto korzystać z arbitrażu w Polsce?

We wpisie Umowa nie poddana żadnemu prawu Mateusz poruszył temat sądownictwa arbitrażowego – wskazując na różnorodność formy rozwiązywania sporów ale również na „elastyczność” tego typu rozwiązań.

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, bowiem arbitraż z założenia jest „reklamowany” jako tańsza, elastyczna alternatywa dla sądownictwa powszechnego.

W Polsce istnieje około 40 stałych sądów arbitrażowych, najpopularniejsze są Sądy Arbitrażowe przy izbach gospodarczych, a w szczególności Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Istnieją mniejsze sądy, a nawet sądy branżowe jak Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Jeśli jednak wolimy unikać sądów, nawet arbitrażowych, mamy możliwość skorzystania z pomocy arbitra. Arbitrem może być każda dowolnie przez nas wskazana osoba, ale również osoba wybrana spośród nazwisk umieszczonych na liście arbitrów danego sądu.

Przede wszystkim wybierając sąd arbitrażowy polecam dokładnie zapoznać się z procedurą oraz zasadami i opłatami, jakie pobiera dany sąd. Na stronach internetowych tych instytucji z łatwością można znaleźć opisy, zaczynając od syntetycznych opracowań aż do kompleksowych poradników.

Atutem sądów arbitrażowych jest niewątpliwie szybkość postępowania. Postępowanie arbitrażowe trwa średnio 6 miesięcy, a pierwszego terminu rozprawy możemy się spodziewać już po miesiącu od wyboru arbitra.

Wybierając Sąd Arbitrażowy dobrze jest się zapoznać z regulaminem konkretnego sądu, może się bowiem okazać że postępowanie przed takim sądem wcale nie jest mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym.

Warto również zwrócić uwagę na koszty takiego postępowania. Korzystając z usług arbitrażu przy KIG w Warszawie zapłacimy średnio 3 tysiące przy w.p.s. 10.000. Z kolei Stołeczny Sąd Arbitrażowy w Warszawie to koszt około 800 zł.

Jednak jeśli dobrze skalkulujemy koszty, możemy dojść do wniosku, że proces przed sądem powszechnym trwający lata jest bardziej kosztowny niż szybszy arbitraż z pozornie wyższym wpisem.

O co powinniśmy zadbać decydując się na arbitra?

Wskazując arbitra w umowie zyskujemy czas, bowiem w razie sporu to wybrany wcześniej arbiter będzie właściwy do jego rozstrzygnięcia. Decydując się na takie rozwiązanie możemy wskazać specjalistę w danej dziedzinie lub na przykład osobę której obaj z kontrahentem ufamy.

Możemy ponadto ustalić inne szczegóły takiego arbitrażu wybierając jak najkorzystniejsze i najlepsze dla nas rozwiązania. Warto ustalić wynagrodzenie arbitra lub sposób jego ustalenia, wskazać miejsce arbitrażu lub przyjąć opcję arbitrażu korespondencyjnego lub inne rozwiązanie, jego formę lub zasady postępowania, takie jak zasady „słuszności” czy „dobrych obyczajów”.

Niezależnie od tego jaki arbitraż wybierzemy, pamiętajmy że wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda musi zostać uznana lub musi zostać wydane stwierdzenie jego wykonalności przez sąd powszechny.

Mimo powtarzanego jak mantra stwierdzenia, że popularność arbitrażu będzie rosła, to ja mam jednak wrażenie, że w naszej kulturze prawnej – wciąż dużo większe znaczenie (a może respekt) budzi treść wyroku zaczynającego się od słów: „Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej” aniżeli „Wyrok Sądu Polubownego”.


Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.