Czy trzeba o tym raportować?

Komisja Nadzoru Finansowego przypomniała ostatnio uczestnikom rynku kapitałowego o szczególnie wrażliwym temacie dla wszystkich emitentów – raportowaniu o rozpoczęciu negocjacji z kontrahentem. Samo prowadzenie negocjacji może stanowić informację poufną, w związku z czym emitent w określonych okolicznościach powinien zaraportować o takim zdarzeniu w formie raportu bieżącego.

28 lutego 2017 r. KNF podjęła decyzję o nałożeniu kary w wysokości 100 tys. złotych na URSUS S.A. Kara została nałożona za nieprzekazanie raportu z informacją poufną o prowadzonych we wrześniu 2013 r. negocjacjach. Emitent przekazał dopiero raport o finalnym zawarciu istotnej kwotowo umowy z kontrahentem – po tygodniu prowadzonych negocjacji. Nie są znane szczegóły sprawy, a sam emitent zapowiedział zaskarżenie tej decyzji, więc zapewne będziemy mogli obserwować dalszy ciąg tej sprawy. Istotne jest natomiast uzasadnienie decyzji przekazane publicznie przez KNF – komunikat z 346. posiedzenia KNF z dnia 28.02.2017 r. (dostępny: www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/346_posiedzenie_KNF.html):

„nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to informacje o każdym z tych etapów oraz o całym procesie mogą być uznane za informacje o charakterze precyzyjnym. (…) Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca umowy zawartej w wyniku tych negocjacji.”

I na deser KNF wskazuje:

„Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku z brakiem przekazania informacji o podjęciu negocjacji z innym podmiotem, a więc o zdarzeniu, z którym styka się większość emitentów w swojej praktyce biznesowej.”

KNF oceniała ww. zdarzenie na podstawie „starych przepisów” – sprzed wejścia w życie rozporządzenia MAR. Definicja informacji poufnej nie zmieniła się jednak w międzyczasie w sposób diametralny i ocena KNF również na podstawie rozporządzenia MAR byłaby podobna.

Jakie wnioski z tego rozstrzygnięcia płyną dla emitentów? Naszym zdaniem trzy:

Po pierwsze: KNF od dawna kładzie nacisk na raportowanie o rozpoczęciu istotnych negocjacji, można się spodziewać, że w dalszym ciągu będzie sprawdzać jak emitenci realizują obowiązki informacyjne w tym zakresie (a narzędzia nadzorcze ma w zanadrzu coraz mocniejsze).

Po drugie: emitenci powinni być wrażliwi w tym zakresie, bo prawie u każdego aspekt negocjacji to temat podwyższonego ryzyka. Czy o rozpoczęciu każdych negocjacji trzeba raportować? Oczywiście nie, ale…

Po trzecie: emitenci powinni mieć wewnętrzną procedurę pozwalającą podjąć sprawną decyzję czy informować rynek o rozpoczęciu negocjacji. Jeśli mamy do czynienia z wiarygodną informacją dotyczącą rozpoczęcia poważnych rozmów o podpisaniu kontraktu, który będzie istotny dla działalności emitenta – ciężar decyzyjny przesuwa się w stronę opóźnienia publikacji raportu z informacją poufną (co wymaga specjalnego udokumentowania u emitenta i podwyższonej staranności w zakresie utrzymania tej informacji w poufności) lub publikacji raportu od razu (co wymaga umiejętnej redakcji, aby nie „spalić” negocjacji, a z drugiej strony nie narazić się na zarzut niepełnego komunikatu wypuszczonego na rynek). Trzecie wyjście? Brak publikacji raportu po podjęciu decyzji, że informacja nie jest na tyle precyzyjna, żeby w ogóle uznać ją za informację poufną.

Ponieważ w indywidualnej sytuacji każda z tych decyzji może generować ryzyko, a czynnik czasu też delikatnie mówiąc nie jest bez znaczenia – dobrze jest przygotować zawczasu procedurę działania na taką okoliczność.

Autorzy:

Michał Bogacz – radca prawny, manager w Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu
Cyryl Szudra – konsultant w Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.