Czy można wieszać flagi na budynku pracodawcy?

www.sxc.hu

Jakiś czas temu pisaliśmy o wyroku sądu I instancji w sprawie, w której jeden z naszych Klientów został pozwany przez działaczy związkowych po nałożeniu na nich kar porządkowych za wywieszenie bez zgody pracodawcy flag z logiem Solidarności na budynku i na ogrodzeniu zakładu pracy.

W ostatnich dniach zapadło orzeczenie w drugiej instancji, czyli wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powodów, uznając, że skoro siedziba spółki i teren wokół niej są w 100% własnością pracodawcy, to nie ulega wątpliwości, że związkowcy nie mieli prawa wieszać tam flag.

Przypomnijmy, że nasza argumentacja przed sądem I instancji opierała się na tym, że zakład pracy jest własnością prywatną i to pracodawca ma prawo decydowania o tym, kto i gdzie wiesza flagi. Co więcej, wywieszanie flag na ogrodzeniu pracodawcy może powodować szkodę po stronie spółki, bo dla kontrahentów odwiedzających firmę może to być sygnał, że sytuacja w spółce jest konfliktowa.

Ponadto Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że co prawda w doktrynie istnieją wątpliwości, czy w ramach sporu zbiorowego (po rokowaniach) związkowcy mogą oflagować tylko udostępnione im pomieszczenie czy też inne miejsca w zakładzie pracy, ale to strona związkowa powinna wykazać w toku postępowania przed sądem, że spór zbiorowy istnieje.

Na pewno jest to ciekawe orzeczenie w kwestii, która od dawna budzi wątpliwości praktyczne. Wbrew stanowisku organizacji związkowej, że brak zgody na wywieszanie flag i karanie za to pracowników to utrudnianie działalności związkowej, my od początku uważaliśmy inaczej, a Sąd – jak widać – w pełni przyznał nam rację.

Autor: Mateusz Wilczyński, adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.