Czy Komisja Europejska utrudni życie podatnikom VAT?

www.sxc.hu

Obecnie państwa członkowskie UE większość swoich dochodów budżetowych czerpią z VAT. Nic dziwnego, że kraje UE chcą się bronić przed wyłudzeniami tego podatku, do których dochodzi coraz częściej i na większą skalę, a Unia Europejska stara się zapewnić im mechanizmy umożliwiające skuteczne zwalczanie takich działań.

Niestety dotychczasowe inicjatywy Unii, które miały ułatwić państwom członkowskim UE współpracę i zwalczanie wyłudzeń VAT w praktyce często okazują się niewystarczające. W związku z tym ostatnio Komisja Europejska postanowiła wprowadzić nowy mechanizm, mający ułatwić państwom członkowskim walkę z nieuczciwymi  podatnikami (projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę VAT z dnia 31 lipca 2012 r., COM(2012) 428 final). Co ciekawe projekt zmian dyrektywy VAT, po przejściu unijnej drogi legislacyjnej, ma być implementowany przez państwa członkowskie już 1 stycznia 2013 r.

Obecnie państwo członkowskie chcąc wprowadzić środek zapobiegający uchylaniu się lub unikaniu opodatkowania VAT musi wystąpić z wnioskiem do Komisji, wniosek ten przekazywany jest do Rady, która działając jednomyślnie może zezwolić na jego stosowanie, cała procedura może trwać maksymalnie nawet 8 miesięcy (art. 395 dyrektywy VAT).

Nowa procedura gwarantuje przyspieszoną możliwość uzyskania zgody na stosowanie „szczególnych środków” służących zwalczaniu oszustw podatkowych mających „nagły i masowy” charakter (zgodę w tym zakresie będzie wydawać Komisja w ciągu miesiąca, a w szczególnych przypadkach decyzja powinna zostać podjęta niezwłocznie).

Aktualnie jedynym „szczególnym środkiem”, który jest wprost wskazany w projekcie dyrektywy zmieniającej dyrektywę VAT, jest możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w transakcjach krajowych, w stosunku do określonego rodzaju towarów lub usług.

Co w praktyce dla podatników oznacza możliwość szybkiego (w ciągu miesiąca lub nawet niezwłocznie) wprowadzenia na krótki okres czasu (bo trwający zgodnie z założeniami maksymalnie 1 rok) mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do niektórych towarów i usług?

Niepewność prawa i obrotu. Nietrudno sobie wyobrazić jakie zamieszanie na rynku określonych towarów i usług wprowadzi nagła i tymczasowa zmiana zasad rozliczania VAT (czyli też fakturowania).

Otwarte pozostają wątpliwości w jaki sposób i jak precyzyjnie mają być określane towary i usługi, do których będą stosowane zmiany zasad rozliczania VAT (w praktyce podatnik może mieć wątpliwości czy sprzedawane przez niego towary lub usługi to te, do których powinien stosować odwrotne obciążenie) oraz czy państwa członkowskie będą mogły wprowadzać taką zmianę w trakcie roku i na jakich zasadach (z jakim wyprzedzeniem) o zmianach będą informowani podatnicy.

W projekcie zmieniającym dyrektywę VAT nie ma zastrzeżenia, że np.: zmiana zasad rozliczania VAT może być wprowadzona jedynie z początkiem roku (czyli nie w jego trakcie). Z resztą przeczyło by to idei nowelizacji dyrektywy VAT – projektowane mechanizmy mają przecież umożliwić aktywne i bieżące reagowanie na nowe „trendy” oszustw podatkowych.

Omawiany projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę VAT dopiero rozpoczął swoją drogę legislacyjną i pozostaje mieć nadzieję, że zostanie on dopracowany pod pewnymi względami np.: informowania podatników o planowanym wprowadzeniu zmian w zasadach rozliczania VAT.

Autor: Konrad Misiewicz, konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , ,

Komentarze do artykułu Czy Komisja Europejska utrudni życie podatnikom VAT? :

  1. A wystarczyłoby uprościć przepisy, ujednolicić stawki, polikwidować ulgi. Po tym nie byłoby miejsca na kombinowanie. Tyle że to nie nastąpi, bo nie jest na rękę dla co najmniej dwóch liczących się sił.