Blogerzy

Rafał Olesiński

Adwokat, Partner zarządzający w Olesiński & Wspólnicy. Od kilkunastu lat działa jako doradca począwszy od konsultanta w  Rödl & Partnerzy przez funkcję menadżera w PricewaterhouseCoopers, gdzie zarządzał zespołem German Desk. Od 2005 r. tworzy firmę doradczą (obecnie około 100 wewnętrznych prawników i doradców podatkowych, biura we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie oraz w Gliwicach).
Rafał specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla dużych przedsięwzięć gospodarczych, zagadnieniach prawa podatkowego, handlowego oraz sprawach cywilnych i gospodarczych.
Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.
Urodził się w 1974 r., pasjonuje się motoryzacją (jazdę na motocyklu zastąpił klasycznymi youngtimerami), uprawia czynnie tenis, chętnie grywa w badmintona.

Tomasz Gałka
Doradca podatkowy, Partner w Olesiński & Wspólnicy. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku pracując w Rödl&Partner w dziale audytu a następnie w dziale doradztwa podatkowego. Następnie w PricewaterhouseCoopers przez osiem lat pracował w departamencie doradztwa podatkowego.
Tomek zajmuje się zagadnieniami związanymi z korzystaniem ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz międzynarodowym prawem podatkowym.
Tomek biegle włada językiem niemieckim.

Wojciech Fryze
Adwokat, manager we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta programu Socrates-Erasmus na University of Glamorgan w Walii. Współpracuje z O&W od 2009 r.

Jako członek zespołu prawno-podatkowego zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego i handlowego. Posiada ponad 4-letnie praktyczne doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów restrukturyzacyjnych, due diligence i audytów podatkowych oraz bieżącym doradztwie prawno-podatkowym, w tym dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie pochłania go muzyka i sporty górskie.

Salwador Milczanowski
Adwokat, manager w Olesiński & Wspólnicy. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik programu Socrates Erasmus w Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie.
Jest częścią zespołu zajmującego się obsługą klientów anglojęzycznych. Zajmuje się w szczególności prawem pracy, prawem administracyjnym oraz szeroko pojętym prawem gospodarczym. Bierze również udział w prowadzeniu spraw karnych.
Pasjonuje się sportem (aktywnie uprawia koszykówkę), historią okresu II Wojny Światowej, grami komputerowymi oraz wędkarstwem.

Michał Bogacz
Radca prawny, manager we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy. Absolwent WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Członek OIRP we Wrocławiu.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Ma doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, jak również w przeprowadzaniu transakcji M&A (w szczególności z zakresu łączenia i przekształceń spółek osobowych i kapitałowych). W codziennej pracy zajmuje się również doradztwem w ramach prawa pracy, na rzecz dużych i średnich przedsiębiorców. Specjalizuje się także w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz prowadzeniu projektów z zakresu optymalizacji rozliczeń w podatku od nieruchomości.
Włada językiem angielskim. Aktywnie uprawia sport. Interesuje się muzyką, kinematografią i motoryzacją.