Będzie wiadomo jak liczyć powierzchnię

www.sxc.hu

Obliczanie powierzchni użytkowej nieruchomości budziło i budzi spore komplikacje, które w efekcie mogą się przekładać na cenę nieruchomości.

Różnice w wartości powierzchni wynikają z zastosowania różnych norm określających sposób obliczania powierzchni:

- PN-070 B-02365 z 1970 r.

- PN ISO 9836 z 1997 r.

Problem ten ma zostać rozwiązany rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w przedmiocie jednolitej zasady obliczania powierzchni dla nowo budowanych domów.

W prawie brak jest jednolitej definicji powierzchni użytkowej: inna jest ujęta w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), a inna np. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Ta niejednolitość prowadziła do sytuacji w której, w zależności od przyjętej normy obliczania powierzchni, wybudowany dom mógł różnić się w swojej powierzchni nawet o kilka metrów kwadratowych.

Podstawowe różnice w normach to:

- obmiar według PN-70/B-02365 wykonuje się na poziomie 1 m nad podłogą i w stanie surowym (tzn. bez tynków i okładzin), natomiast wg PN-ISO 9836 na poziomie podłogi i w stanie całkowicie wykończonym,

- wg PN-70/B-02365 wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 dolicza się do powierzchni pomieszczenia, natomiast wg PN-ISO 9836 – nie dolicza się,

- powierzchnię ze skośnym sufitem: według PN-70/B-02365 oblicza się zależnie od wysokości – o wysokości pow. 2,20 m i większej liczy się w 100%, o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%, poniżej 1,4 m nie wlicza się; natomiast według PN-ISO 9836 liczy się w całości zgodnie z powierzchnią podłogi, ale dzieli się na dwie części: część o wysokości 1,9 m i więcej oraz na część o wysokości poniżej 1,9 m, którą można zaliczyć wyłącznie do powierzchni pomocniczej,

- powierzchnie zewnętrzne nie zamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) według PN-70/B-02365 nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania ani lokalu użytkowego), natomiast według PN-ISO 9836 dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nie przekryte (balkony, tarasy) i powierzchnie przekryte (loggie).

W przygotowanym rozporządzeniu dla nowo budowanych domów ma być stosowana Polska Norma PN-ISO 9836:1997 czyli normę nowszą, w której liczy się powierzchnie na poziomie podłogi w stanie wykończonym.

Kwestia ustalenia normy jest jedną z ważnych kwestii w przypadku zawierania umów deweloperskich.

Zmianę taką należy ocenić na plus i obserwować czy ostatecznie nowe przepisy wejdą w życie.


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.