Zespół O&W - kbambynek

Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań

Doradcy z Kancelarii Olesiński & Wspólnicy przygotowali we współpracy z wydawnictwem Presscom unikalną pozycję:

„Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań”. więcej »

Komentarze

Jesteś świadkiem w postępowaniu? Sprawdź za co zwróci Ci Skarb Państwa

www.sxc.hu

Szybka analiza przepisów przed 5 listopada 2012 r. wskazywała jednoznacznie: mieszkańcowi Wrocławia, wezwanemu przed sąd w Krakowie, bardziej „opłacało się” być świadkiem w postępowaniu cywilnym.

Wówczas mógł bowiem odbyć podróż samochodem (ok. 3-godzinną) i domagać się od sądu zwrotu kosztów przejazdu. Będąc jednak wezwany przed ten sam sąd jako świadek, lecz już w postępowaniu karnym, musiałby zaś – zgodnie z dekretem z 1950 r. – odbyć podróż „środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej” (ok. 5-godzinną). więcej »

Kary dla menedżerów?

www.sxc.hu

Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dokument przygotowany przez UOKiK przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji, skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień i rozszerzenie programu leniency.

Największe kontrowersje budzi jednak system kar dla kadry zarządzającej. więcej »

Komentarze

Zapytanie o możliwość przesłania oferty

www.sxc.hu

Przesyłanie niezamawianych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej jest zakazane.

Powszechnie przyjmuje się, że artykuł 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wprowadzający ten zakaz dotyczy wysyłania tzw. spamu. Ale czy dotyczy to również tzw. zapytania o możliwość przesłania oferty? więcej »

Rekrutacja trwa!

Kancelaria od lat świadczy usługi w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanych formach prawnych, rozmiarach i profilach działalności.

Teraz masz szansę dołączyć do nas!

Rekrutacja trwa!

więcej »

Komentarze

Kara za praktyki (UOKIK) – tym razem Apart

www.sxc.hu

Prezes UOKiK nałożył na Apart sp. z o.o. karę w wysokości ponad 970 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W toku postępowania wszczętego w lutym 2012 roku Prezes UOKiK zbadał zgodność z prawem informacji podawanych przez Apart sp. z o.o. w regulaminie korzystania ze sklepu internetowego oraz na paragonach. więcej »

Komentarze

Inwestor zapłaci (dwa razy), wykonawcy się opłaci – solidarna odpowiedzialność inwestora w praktyce budowlanej

www.sxc.hu

Spadek zamówień w branży budowlanej i związane z nim opóźnienia płatnicze ponownie spowodowały konieczność coraz częstszego sięgania do regulacji art. 647 1 § 5 kodeksu cywilnego, przewidującej solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W konsekwencji jednak, wbrew założeniom ustawodawcy zastosowanie przepisu nie doprowadza do usprawnienia inwestycji budowlanych, a wręcz przeciwnie sprowadza się wyłącznie do zwiększonej liczby procesów o zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich  roboty budowlane. więcej »

Komentarze

Wywieszanie flag przez związki zawodowe

sxc.hu

W ostatnim czasie zapadło pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie pracowniczej, którą prowadzimy dla jednego z naszych klientów.

Działacze związkowi wnieśli pozew przeciwko pracodawcy o uchylenie kar porządkowych nagany – dostali je za wieszanie flag Solidarności na budynku i na płocie zakładu pracy.

Sprawa jest ciekawa, bo ma spore znaczenie praktyczne, a w zasadzie nie ma w tej sprawie orzecznictwa. Co więcej, wśród niektórych (z reguły dotyczy to organizacji związkowych) pokutuje pogląd, że brak zgody na wywieszanie flag i karanie za to pracowników to utrudnianie działalności związkowej – zagrożone nawet odpowiedzialnością karną. więcej »

Social media guidelines – nowe ryzyka dla pracodawcy

Zasady korzystania z serwisów społecznościowych  przez pracowników (tzw. social media guidelines) stają się coraz bardziej popularne wśród polskich pracodawców .

Jak wynika z opublikowanego ostatnio sondażu przeprowadzonego przez Homo Homini w ramach projektu Crisis Shield  już 35 % przedsiębiorców zdecydowało się wprowadzić tego typu regulacje dla swoich pracowników.

Warto więc rozważyć potencjalne ryzyka, jakie grożą pracodawcom w związku z wdrożeniem social media guidelines w swoich zakładach pracy. więcej »

Opodatkowanie SKA CIT jeszcze nie teraz?

calendarW miarę upływu czasu maleją szanse (czy raczej: maleje ryzyko) szybkiego wejścia w życie zmian w ustawach o podatkach dochodowych, przewidujących między innymi opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) podatkiem dochodowym od osób prawnych. więcej »

Komentarze

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W