Zespół O&W - kbambynek

Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia strefowego na nowych zasadach

www.fotolia.pl

W dniu 6 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zmiana ta jest ostatnim elementem całego pakietu przepisów strefowych jakie zmieniały się na przestrzeni ostatniego roku.
Po 1 lipca 2014 r. żyjemy nie tylko w obliczu nowych przepisów unijnych (nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014), ale także zmienionych odpowiednio przepisów strefowych.

więcej »

Komentarze

Wrocław rekrutuje!

Komentarze

Już wkrótce poważne zmiany w prawie spadkowym

www.fotolia.pl

Dnia 6 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa spadkowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego, brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobiorca dowiedział się o swoim powołaniu jest tożsamy z tzw. prostym przyjęciem spadku, czyli z pełną odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkowe spadkodawcy – nie tylko majątkiem spadkowym, ale też majątkiem własnym.

więcej »

Komentarze

Najnowsze publikacje O&W – dzielimy się wiedzą!

Komentarze

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Z dniem 15 stycznia 2015 r., w związku z nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, weszły w życie przepisy wprowadzające znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar prowadzenia bądź prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki handlowej.

więcej »

Komentarze

Biuro wrocławskie rekrutuje!

Komentarze

Co nowego w prawie antymonopolowym

Grzegorz Wanio, Bartłomiej Stępień, Michał Kluska, Magdalena Kaleta i Aleksandra Płucienik z warszawskiego biura kancelarii są autorami dodatku opublikowanego w  Dzienniku Gazecie Prawnej – Co nowego w prawie antymonopolowym_GP_200115

Komentarze

Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych/prawnik (in-house)

Komentarze

Wykreślenie z KRS pokrzywdzonej spółki a możliwość zasądzenia obowiązku naprawienia szkody

www.fotolia.pl

Zgodnie z art. 46 § 1 k.k., w razie skazania oskarżonego sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w całości lub w części. Jest to środek karny, który pełni również funkcję kompensacyjną. Jeżeli jednak pokrzywdzonym jest spółka, która w trakcie postępowania karnego ulegnie likwidacji, pojawia się pytanie, czy obowiązek naprawienia szkody mógłby zostać orzeczony na rzecz jej wierzycieli.

więcej »

Komentarze

Nowe przepisy konsumenckie a sprzedaż telefoniczna. Czy to koniec umów zawieranych przez telefon?

www.fotolia.pl

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które zaczęły obowiązywać od 25 grudnia 2014 r. wprowadzają istotne zmiany w zakresie umów zawieranych z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego. Zmiany te dotyczą nie tylko przedsiębiorców specjalizujących się w telemarketingu, ale wszystkich przedsiębiorców, którzy kontaktują się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość.

więcej »

Komentarze

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W