18 miesięcy i co dalej? Zmiany w pracy tymczasowej

Kierunek zmian w zatrudnieniu jest dość jednoznaczny, ustawodawca zmierza do coraz dalej idącej stabilizacji zatrudnienia. W tym kontekście od czerwca wejdą w życie przepisy zbliżające nieco sytuację pracowników tymczasowych do zatrudnienia stałego.

Szczelne limity czasowe pracy tymczasowej

Jedną z najważniejszych zmian jest uszczelnienie limitu maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Nowelizacja przewiduje, że agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika do danego pracodawcy użytkownika maksymalnie na okres 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy, a z kolei pracodawca użytkownik tylko w takim okresie będzie mógł korzystać z pracy danego pracownika.


Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.