15% CIT już od 1 stycznia 2017r.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Najważniejsza zmiana – z punktu widzenia przedsiębiorców – ma polegać na znacznym obniżeniu stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. Jakie zmiany czekają małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność? Nowelizacja przewiduje, że stawka podatku ma wynosić 15 % podstawy opodatkowania, w przypadku małych podatników, czyli takich, których obrót w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył równowartości w złotych 1.200.000,00 euro (zgodnie z kursem NBP ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego) oraz podatników rozpoczynających działalność – w ich pierwszym roku podatkowym. Szczególne zasady zostały przewidziane dla nowych podatników, utworzonych w wyniku przekształcenia (oprócz przekształcenia spółki w inną spółkę), połączenia, podziału, a także utworzonych przez podmioty, które wniosły na poczet kapitału zakładowego tworzonego podatnika swoje przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości co najmniej 10 000 euro lub też utworzonego w wyniku wniesienia na poczet jego kapitału wkładów niepieniężnych w postaci składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników. Tutaj obniżona stawka CIT będzie miała zastosowanie dopiero rok po roku następującym po rozpoczęciu działalności. Dla przykładu, w przypadku powstania podatnika w dniu 1.03.2017 r., taka stawka będzie mogła mieć dla niego zastosowanie dopiero od 1.01.2019 r. Jakie inne ważne zmiany zawiera nowelizacja? Ustawa zawiera także bardzo istotny przepis przejściowy, dotyczący podatników których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, a rozpoczął się przed 1.01.2017 r. i zakończy się po 31.12.2016 r. – do końca przyjętego roku podatkowego stosować będą przepisy obowiązujące dotychczas – czyli w pierwszym roku podatkowym będzie stawka CIT. W związku z tym, w przypadku założenia spółki przed 1.01.2017 r. zastosowanie przedłużonego roku podatkowego może okazać się mało korzystne, bowiem obniżona stawka CIT będzie miała do niej zastosowanie dopiero od nowego roku podatkowego. Autor: Iwona Strzępka, aplikant radcowski, konsultant w Olesiński i Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.