Dobra osobiste a fikcyjne konto w portalu społecznościowym – wyrok SA we Wrocławiu

Dziś Sąd Apelacyjny rozpoznał apelację reprezentowanej przez naszą Kancelarię strony pozwanej (NK.pl) od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. I C 144/10) w sprawie z powództwa o naruszenie dóbr osobistych.

Efekt? Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo w całości! Czyli pełne zwycięstwo!

O sporze szeroko informowano w mediach. Najobszerniejsza relacja znalazła się na stronie prawo.vagla.pl (http://prawo.vagla.pl/node/9172) tam też opisane są szczegóły.

Natomiast co do samego uzasadnienia ustnego to Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy błędnie ocenił stan faktyczny i nie ma żadnych podstaw ani faktycznych ani prawnych aby pozwanemu zarzucić jakiekolwiek postępowanie, które naruszało dobra osobiste powoda.

Wyrok i jego uzasadnienie maja olbrzymie znaczenie praktyczne dla NK.pl. Bowiem już Sąd Okręgowy w swoim wyroku potwierdził, że system działania portalu prowadzonego przez NK.pl w zakresie przedmiotowego badania jest zgodny z prawem. Potwierdził również, że nie ma wymogu monitorowania zasobów systemu(!)

Natomiast Sąd Apelacyjny, jak wynika z ustnego póki co uzasadnienia, nie zakwestionował tych ustaleń poczynionych przez sąd I instancji. Czekamy zatem na pisemne uzasadnienie wyroku.


Tagi: , ,

Komentarze do artykułu Dobra osobiste a fikcyjne konto w portalu społecznościowym – wyrok SA we Wrocławiu :

  1. Gratulacje Koledzy, wreszcie nasz wymiar tzw. sprawiedliwości się opamiętał!

  2. a jaki był dokładnie stan faktyczny? jakie zarzuty?