„Proszę zapłacić zaległy podatek…” – czyli nowy sposób komunikacji Urzędów Skarbowych z Podatnikami

Proszę zapłacić zaległy podatek do [data]”; „Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie zapłacił/-a Pan/Pani podatku dochodowego za [rok]”; Jak wynika z naszych danych, 8 na 10 mieszkańców województwa X zapłaciło już podatek dochodowy za [rok]. Należy Pan/Pani do nielicznej grupy mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku”; „ Proszę zapłacić całkowitą kwotę zobowiązania, jaką pokazano w tabeli na odwrocie tego pisma, przelewem bankowym na rachunek [numer], za pośrednictwem operatora pocztowego, banku lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym”; Będziemy monitorować Pana/Pani reakcję na to pismo”.

To tylko wybrane fragmenty wezwania, które Naczelnik jednego z Urzędów Skarbowych w ostatnim czasie kieruje do Podatników. W piśmie Naczelnik US zwraca się z prośbą o uregulowanie zobowiązania, przedstawiając konkretną kwotę zaległości oraz kalkulację odsetek na wypadek spłaty w kilku kolejnych dniach.

Wezwania generowane automatycznie

Wezwania nie stanowią formalnego wszczęcia postępowania zmierzającego do egzekucji należności. Z założenia mają zmobilizować Podatników do dobrowolnego uregulowania zobowiązań podatkowych. Z nieformalnych informacji, które udało nam się uzyskać w ww. Urzędzie Skarbowym wynika, że pisma są generowane automatycznie – na zasadzie porównania treści złożonych przez Podatnika deklaracji z wpłaconymi kwotami tytułem podatku.

Automatyczność w generowaniu takich próśb/wezwań może skutkować nieścisłościami w kalkulacji wysokości należności podatkowej – dlatego w razie ewentualnych wątpliwości co do prawidłowości wskazanej w otrzymanym piśmie kwoty, rekomendujemy bezpośredni kontakt z właściwym US w celu wyjaśnienia wyliczonej kwoty podatku.

Uwaga na fałszywe wezwania!

Niestandardowa treść wezwania budzi konsternację wśród Podatników (zwłaszcza tych, którzy nie mają żadnych zaległości); często osoby, które otrzymują takie pismo zastanawiają się czy jest ono autentyczne.

W naszej ocenie paradoksalnie uproszczona forma komunikacji Urzędów Skarbowych z Podatnikami może uśpić ich czujność w razie otrzymania fałszywego wezwania do zapłaty zaległego podatku.

Przed fałszywymi wezwaniami przestrzegało w ostatnim czasie m.in. Ministerstwo Finansów (link) oraz Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu (link).

Dlatego w razie otrzymania pisma o treści wzywającej należy przede wszystkim zweryfikować prawidłowość danych wskazanych w jego treści (tj. w szczególności numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, oznaczenie Naczelnika konkretnego Urzędu Skarbowego) – np. porównując je z danymi ze strony internetowej US i/lub bezpośrednio potwierdzając je z US.

Autor: Kamila Jabłońska, radca prawny w Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.